VIII разред – Хемија

Гвожђе, алуминијум и бакар

Гвожђе, алуминијум и бакар Физичка својства метала …

12 – Заступљеност метала у природи. Калцијум.

12 – Заступљеност метала у природи. Калцијум. …

Неметали

9 – Неметали – писмена провера 10 – Неметали – комбиновани задаци …

Угљеник – својства и примена

Угљеник – својства и примена …

Неметали, азот и сумпор – утврђивање

Неметали, азот и сумпор – утврђивање …

6 – Сумпор – својства и примена

Документ преузмите ОВДЕ. …

5 – Азот – својства и примена

Документ преузмите ОВДЕ. …

4 – НЕМЕТАЛИ, ВОДОНИК И КИСЕОНИК (утврђивање)

4 – НЕМЕТАЛИ, ВОДОНИК И КИСЕОНИК (утврђивање) …

Хемија – кисеоник. Својства и примена

**Из 7. разреда поновити: редни и масени број; одређивање броја елементарних честица(p+, e–, n0); писање …

2 – Водоник. Својства и примена.

Документ пеузмите ОВДЕ. …

1 – Неметали и физичка својства

Документ пеузмите ОВДЕ. …