VIII разред – Музичка култура

СИМФОНИЈА У РОМАНТИЗМУ

СИМФОНИЈА У РОМАНТИЗМУ ____________________________ Симфонија је музички облик за симфонијски оркестар који се у класицизму …

РОМАНТИЧАРСКИ КОНЦЕРТ

РОМАНТИЧАРСКИ КОНЦЕРТ Концерт је музички облик за соло-инструмент уз пратњу оркестра. То је облик који …

СОЛО-ПЕСМА У РОМАНТИЗМУ

СОЛО-ПЕСМА У РОМАНТИЗМУ ___________________________________ Соло песма је музички облик за један глас уз пратњу инструмента …

Хор и оркестар

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ИСИДОР БАЈИЋ: “СРПКИЊА“ ИСИДОР БАЈИЋ: ТИХО НОЋИ“ …

КЛАВИРСКА МУЗИКА РОМАНТИЧАРА

Клавир у 19.веку постаје један од најпопуларнијих музичких инструмената.Био је подједнако популаран и у професионалним …

ХОР И ОРКЕСТАР -СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

ХОР И ОРКЕСТАР -СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ …

МУЗИКА РОМАНТИЗМА

Романтизам у музици траје од 1790.до 1910.године.То је доба великих друштвених промена,револуција, јачања грађанског сталежа …

Обнављање ренесанса-барок-класицизам

БНАВЉАЊЕ – ИСТОРИЈСКО СТИЛСКИ ПЕРИОДИ РЕНЕСАНСА – БАРОК -КЛАСИЦИЗАМ ЗАДАТАК-УПИСАТИ У СВЕСКУ И ОБНОВИТИ РЕНЕСАНСА …