VII разред – Информатика

Рад са сликама – обрада дигиталних слика

Информатика и рачунарство, 7. разред Наставна јединица: Рад са сликама – обрада дигиталних слика Предметни наставник: …

Рад са сликама – слојеви

На овом часу ћемо говорити о: појму и сврси слојева; техникама за рад са слојевима; …

Рачунарска графика

O рачунарској графици говорили смо и у петом и у шестом разреду. Као знаш рачунарска …

Рад са текстом – преглед садржаја текстуалног документа

Информатика и рачунарство, 7. разред Наставна јединица: Рад са текстом – преглед садржаја текстуалног документа …