VI разред – Српски језик

6-3,6-4 ПРИПРЕМА ЗА ТЕСТ

ПРИПРЕМА ЗА ТЕСТ 6-3,6-4

6-3,6-4 ГРАДИВО ЗА КОНТРОЛНИ

 ГРАДИВО ЗА КОНТРОЛНИ …

6-3,6-4 ДЕМИНУТИВИ И АУГМЕНТАТИВИ

ДЕМИНУТИВИ И АУГМЕНТАТИВИ …

6-3,6-4 НУШИЋ – АУТОБИОГРАФИЈА

НУШИЋ – АУТОБИОГРАФИЈА …

Упутство за шесту недељу – српски језик – 6-1 и 6-2

Ове недеље ћемо говорити о дневнику читања, вежбати грађење речи и проверити да ли сте научили. …

Упутство за пету недељу 6-1 и 6-2

Прочитајте пажљиво из граматике творбу речи помоћу префикса и творбу речи слагањем; аугментативе са пејоративима, …

Упутство за другу недељу- српски језик VI-1 и VI-2

Поновити градиво обрађено у V разреду из језика: врсте речи, промена именских речи по падежима, глаголи (глаголски …

Упутство за прву недељу- Српски језик VI-1 и VI-2

Ове недеље треба да: Прочитате песму „Плава звезда“, Мирослава Антића и анализирај те  је помоћу питања …

Упутство за трећу недељу- српски језик VI-1 и VI-2

Прочитајте текст о Исидори Секулић из књиге „Били су деца као ти“ Гроздане Олујић и напишите …

Упутство за четврту недељу- српски језик VI-1 и VI-2

Уочавање корена речи – прочитајте лекцију из граматике и урадите вежбања у граматици и радној …

Српски језик, 6.3 и 6.4

Драги моји, Проверите своје знање. Документ преузмите ОВДЕ. Срдачно, мр Маја Анђелковић Шегуљев …

Упутство за трећу и четврту недељу VI-3,4

Упутство за трећу и четврту недељу …

Организација рада наставе српског језика и књижевности 6.3, 6.4

УПУТСТВО ЗА НАСТАВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ КОД  мр МАЈЕ АНЂЕЛКОВИЋ ШЕГУЉЕВ Напомена: редвном наставом …

Буре – Исидора Секулић VI-3 и VI-4

Линк до белешке о приповеци „Буре“ …