V разред – Математика

24. час – НЗД и НЗС – утврђивање

24. час – НЗД и НЗС – утврђивање …

23. час – Најмањи заједнички садржалац (НЗС), обрада

23. час – Најмањи заједнички садржалац (НЗС), обрада …

21. час – Највећи заједнички делилац (обрада)

21. час – Највећи заједнички делилац (обрада) …

Припрема за прву контролну вежбу – ДЕЉИВОСТ

Припрема за прву контролну вежбу – ДЕЉИВОСТ …

Припрема за прву контролну вежбу – дељивост природних бројева

Припрема за прву контролну вежбу – дељивост природних бројева …

19. час – Својства дељивости (утврђивање)

19. час – Својства дељивости (утврђивање) …

18. час – Својства дељивости (обрада)

18. час – Својства дељивости (обрада) …

17. час – Прости и сложени бројеви. Растављање бројева на просте чиниоце (вежбање)

17. час – Прости и сложени бројеви. Растављање бројева на просте чиниоце (вежбање) …

16. čas odeljenja 5-2 i 5-3

16. час – Растављање бројева на просте чиниоце (обрада) V-1,4,5

16. час – Растављање бројева на просте чиниоце (обрада) V-1,4,5 …

Materijal za 4. nedelju (21.9.-27.9.)

Materijal za 4. nedelju (21.9.-27.9.)   …

Materijal za 3. nedelju (14.9.-20.9.) za odeljenja 5/2 i 5/3

Materijal za 3. nedelju (14.9.-20.9.) za odeljenja 5/2 i 5/3 …

Inicijalni test za 5. razred – odeljenja 5/2 i 5/3

Inicijalni test za 5. razred – odeljenja 5/2 i 5/3 …