V разред – Историја

Праисторија

Презентација је садржај часа који ће се радити током ове …

Реконструисање прошлости- утврђивање

Презентација је садржај часа који ће се радити током ове …

Проучавање историје

Презентација је садржај часа који ће се радити током ове …

Простор, време и рачунање времена

Ученици одељења V1, V2, V3, V4  и  V5  раде домаћи који је дат у презентацији. Домаћи …

Прошлост, историја и историјски извори

Ученици одељења V1, V2, V3, V4  и  V5  раде домаћи који је дат у презентацији. Домаћи …