Хемија – кисеоник. Својства и примена

**Из 7. разреда поновити: редни и масени број; одређивање броја елементарних честица(p+, e, n0); писање електронске конфигурације; одређивање групе и периоде; Луисови симболи и формуле и настајање ковалентне везе; валенце елемената; састављање хемијских једначина и изједначавање.

Симбол: О (Z=8 што значи да има 8 p+ у језгру и 8е у омотачу; А=16 а то је збир p+ и n0, и из тога следи да је број n0 такође 8 из разлике А-Z = 8n0)

-распоред е у омотачу је: К2 L6 , што значи да има 6 валентних е, па се налази у VIа , 16. групи периодног система и у 2. периоди; фали му 2е до постизања стабилног стања па зато гради молекул О2 са другим атомом кисеоника, удруживањем неспарених е у заједнички електронски пар – у молекулу кисеоника настају два пара, што значи да поседује двоструку везу

(обавезно представити у свесци шематски настајање молекула кисеоника, почевши од Луисових симбола – исто као што смо радили у 7. разреду!)

*Налажење у природи:

1) у елементарном стању (као О2)– највише у ваздуху 21%

– мало га има у води јер се веома мало раствара у води (што је довољно за опстанак подводног света)

2) у облику једињења – у Земљиној кори гради много једињења

– изграђује једињења која изграђују живи свет(протеине, масти и уља, шећере, витамине…) – због тога је БИОГЕНИ ЕЛЕМЕНТ

*Добијање:

– добија се загревањем једињења која га лако отпуштају (HgO жива (II)-оксид, KMnO4 калијум-перманганат, K2Cr2O7 калијум-дихромат)

Нпр. 2HgO→ 2Hg + O2(g)

*Физичка својства:

1) гас без боје, мириса и укуса

2) тежи је од ваздуха (оглед из књиге – са епруветом наопако J )

3) не гори, већ потпомаже горење (ово можемо доказати тако што се ужарено дрвце разгорева у присуству велике количине кисеоника – то је хемијска реакција кисеоника са састојцима дрвета – сагоревање)

4) мало је растворан у води (због тога може да се хвата под водом – види у књизи оглед за добијање водоника)

5) валенца у једињењима је увек (II)

*Хемијска својства:

КИСЕОНИК + ДРУГИ ЕЛЕМЕНТ(неметал, метал)  →   ОКСИД (неметални, метални)

– реакција кисеоника и неког другог елемента зове се ОКСИДАЦИЈА(сагоревање), а једињења која том приликом настају зову сее ОКСИДИ !

– у реакцијама оксидације тј сагоревања, ослобађа се огромна количина топлоте па су све ове реакције веома бурне!!!

Нпр.

2H2 + O2 → 2H2O

P4 + 5O2 → 2P2O5

– у оксидима, валенца кисеоника је увек (II), тако да формула оксида зависи од валенце другог елемента, која може бити од I-VII :

E2O, EO, E2O3, EO2, E2O5, EO3, E2O7

**Озон**

– кисеоник се у природи јавља и у облику троатомног молекула О3 који се зове озон – налази се у вишим слојевима атмосфере и гради ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, који нас штити од УВ-зрачења – озон настаје после олујних пражњења

– О3 је АЛОТРОПСКА МОДИФИКАЦИЈА кисеоника

– АЛОТРОПСКЕ МОДИФИКАЦИЈЕ су различити облици једног истог елемента, који се разликују или по броју атома (нпр О2 и О3) или према њиховом распореду у простору (нпр. Код сумпора – радићемо касније)

*Примена:

1) у медицини – ваздух обогаћен кисеоником – за дисање (користе га и рониоци, космонаути…)

2) у процесима сагоревања – троше се огромне количине кисеоника

– зато треба чувати шуме, јер су оне наше зелено благо – од СО2 у присуству сунчеве светлости праве нам кисеоник у процесу фотосинтезе:

6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

 

**ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Одговорити на питања из књиге на 19. страни.