ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОБЛИЦИ БАРОКНЕ МУЗИКЕ- ПАСИЈА,КАНТАТА И ОРАТОРИЈУМ

_________________________________________________________
ПАСИЈА је вокално-инструментално дело за солисте,хор и оркестар са текстом о Христовом страдању.
КАНТАТА је вокално-инструментално дело које може бити и духовног и световног карактера и састављено је од више делова – ставова.Јохан Себастијан Бах је компоновао око 300 кантата (и световних и духовних) од којих је 200 сачувано.
ОРАТОРИЈУМ је вокално -инструментално део за солисте,хор и оркестар, епског карактера која се састоји од више делова -ставова.компонована на теме из Библије.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Ј.С.Бах : “Кантата о селу“, “Кантата о кафи“
Ј.С.Бах: “Пасија по Матеју“ (одломак)
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.