– Наслеђивање пола и наследне болести код људи

У мејози код мушкараца настају сперматозоиди са X ili Y хромозомом, а код жена јајне ћелије са X хромозомом. Јајну ћелију ће оплодити сперматозоид или са X хромозомом и тада се рађа дете женског пола или сперматозоид са Y полним хромозомом и тада се рађа дете мушког пола. Наследне болести које зависе само од гена су срасли прсти, шестопрстост, патуњаст раст, кратки прсти итд. Болест која поред гена зависи и од начина живота је нпр. неки облик дијабетеса. Наследне болести које се наслеђују преко полних хромозома су хемофилија ( немогућност згрушавања крви ) и далтонизам ( неразликовање боја ), од ових болести чешће обољевају мужкарци. Наследни поремећај који настају због промене броја хромозома зову се синдроми нпр. Даунов синдром ( косе очи, мали нос, мала уста, шаке са кратким прстима, успорен развој моторичких вештина и говора, умна заосталост, срчани проблеми, често живе краће од здравих особа… ).

Постоје једнополни и двополни организми ( хермафродити, нпр. пуж ).

Једнополне јединке имају многе предносту у односу на хермафродите – већа варијабилност и генетичка разноврсност што доводи до бољег прилагођавања јединки.

 

Домаћи задатак: одговорити на питања од 7. до 13. на 30. страни.

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.