УТИЦАЈ РИТУАЛНЕ МУЗИКЕ НА СТВАРАЛАШТВО ЕВРОПСКИХ КОМПОЗИТОРА -2
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
-БЕЛА БАРТОК : “Allegro barbaro“ CD 2/12
-ИГОР СТРАВИНСКИ : “Посвећење пролећа“ CD 2/13
-РИХАРД ШТРАУС : “Салома“-“Игра седам велова“-одломак CD 2/14
-КЛОД ДЕБИСИ : “Духовне и световне игре“, “Световна игра “ за харфу и гудаче,одломак CD 2/15
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.