ИНСТРУМЕНТАЛНИ МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ БАРОКА
Први оркестри су почели да се формирају у 17.веку. Барокни оркестар се постепено формирао током 17. и 18. века и био је састављен од већег броја гудачких инструмената и чембала.Појава дувачких инструмента је варирала према жељама композитора или према тренутним могућностима састава оркестра. Музика коју ствара неколико солистичких инструмената пред мањим бројем слушалаца назива се камерна (-од италијанске речи camera=  соба)
Најзначајнији облици барокне инструменталне музике су:
СВИТА, КОНЦЕРТ И ФУГА
СВИТА(француски -след или низ) је инструментална композиција, састављена од неколико ставова,који представљају стилизоване игре из Француске,Енглеске,Италије,Шпаније,Немачке.
Ставови су контрастни по темпу -смењују се брзе и лагане игре.Писане су за соло-инструменте, камерне саставе,оркестар.
БАРОКНИ КОНЦЕРТ (од италијанске речи concertare=  такмичити се ) је музички облик за један или више солистичких инструмената уз пратњу оркестра. Барокни концерт се јавља у две варијанте : кончерто гросо и соло концерт.
КОНЧЕРТО ГРОСО  је музички облик за 2 до 4 солистичка инструмента и оркестар. СОЛО КОНЦЕРТ је музички облик за један инструмент и оркестар,најчешће гудачки.
ФУГА ( латински fugere=  бежати) је полифона композиција, израђена на принципу имитације.Код фуге је карактеристична кратка тема која се наизменично јавља у свим гласовима, тако да се ствара утисак да гласови беже један од других. Ретко се јавља као самостални музички облик – претходи јој токата или прелудијум.
погледати на интернету English Baroque Festival Part VIII
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.