Аутоматска рекалкулација

На овом часу ћемо:

  • поновити унос формула у табелу,
  • поновити унос бројева и формула у табелу,
  • показати брзо копирање формула,
  • показати аутоматску рекалкулацију у случају измене података, и
  • показати додавање врста и колона табели.

Селектовање групе ћелија и уређивање табелe

  • уношење формула и брзо копирање (подсећање и мала новина),
  • селектовање групе ћелија,
  • приказивање бројева са датим бројем децимала,
  • промена боје ћелије, као и боје и стила текста.

У прилогу можете преузети лекцију и упутство за рад.

Прилог

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.