УТИЦАЈ РИТУАЛНЕ МУЗИКЕ НА СТВАРАЛАШТВО ЕВРОПСКИХ КОМПОЗИТОРА

Ритуална музика паганског доба била је инспирација многим композиторима каснијих епоха.
Слушајте први део,па ћемо коментарисати на часу
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
1.Жан Филип Рамо : “Дивљаци“ CD 2/7
2.Жан Филип Рамо:“Лов“ CD 2/8
3.Антоњин Дворжак: “Симфонија из Новог Света“-3 став CD 2/9
4.Арам Хачетуријан : “Игра сабљама“ CD 2/10

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.