ВОКАЛНО -ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОБЛИЦИ БАРОКНЕ МУЗИКЕ

По узору на оперу неки вокално-инструментални облици духовне музике ренесансе добили су инструменталну пратњу и постали вокално-инструментална дела са солистима и хоровима које прати оркестар – миса, али су настали и нови:
ПАСИЈА,КАНТАТА И ОРАТОРИЈУМ.Од опере се разликују по томе што се не изводе на сцени већ у цркви или концертно и што је драмска радња преузета из Библије.
ПАСИЈА је вокално-инструментално дело за солисте,хор и оркестар , са текстом о Христовом страдању (пасија значи мука,страдање)
КАНТАТА (од италијанске речи cantare- певати) је вокално-инструментално дело за солисте хор и оркестар на поетски текст лирског карактера.Кантата може бити духовна и световна
ОРАТОРИЈУМ је вокално инструментално дело за солисте хор и оркестар,епско-драмског карактера
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Јохан Себастијан Бах: “Ќантата о селу“ (одломак)
Јохан Себастијан Бах : “Кантата о кафи“ (одломак)
Јохан Себастијан Бах: “Пасија по Матеју“ (одломак)
Георг Фридрих Хендл : “Ораторијум Месија“ (“Алилуја“)

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.