Осми разред:
1. Уводни час. Историјски извори за проучавање епохе-обрада
2. Промене у привреди и друштву и култури у другој половини 19. и почетком 20. века-обрада
  Прочитати увод у уџбеник и лекцију о изворима. Обратити пажњу на болдоване термине и појмове на маргинама текста.
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.