Опера је једно од најсложенијих музичких дела.Настала је у бароку,али је остала популарна музичка форма до данас.
Опера је вокално-инструментално дело намењено извођењу у позоришту.Иако музика има главну улогу, опера није искључиво музичко дело. У њој је сједињено неколико уметности: књижевност,музика,глума, балет, ликовна уметност.
У стварању опере учествује велики број људи:
1.песник или књижевник  ЛИБРЕТИСТА пише драмски текст за оперу прилагођен певањем који се зове ЛИБРЕТО
2.КОМПОЗИТОР пише музику на тај текст
3.КОРЕОГРАФ смишља покрете за играчке делове
4.ликовни уметници СЦЕНОГРАФ и КОСТИМОГРАФ праве нацрте за изглед сцене-декор односно костиме који треба да дочарају време и место дешавања радње
5.ДИРИГЕНТ управља извођењем опере, води рачуна о музичко интерпретацији
6.РЕДИТЕЉ у договору са диригентом задужен је за глумуи сценско кретање певача-глумца
7.ШАПТАЧ (СУФЛЕР) налази се у простору  на сцени леђима окренут публици, помаже певачима-глумцима ако забораве део текста
8.ИНСПИЦИЈЕНТ – задужен је за дешавања иза сцене
9.Прво извођење се зове ПРЕМИЈЕРА , а свако следеће РЕПРИЗА
Опера је подељена на ЧИНОВЕ, а они се састоје од СЦЕНА (ПРИЗОРА).
У музичком смислу  уводна музика за оперу (која је искључиво инструментална) зове се УВЕРТИРА.
РЕЧИТАТИВ је део опере у коме је текст у првом плану (певани говор или музичка декламација).
АРИЈА је део опере у коме је мелодија у првом плану.
У бароку су најзаступљеније две врсте опера:
Опера сериа (опера озбиљног садржаја) и Комична опера (opera buffa)
Развија се оперски стил БЕЛКАНТО- лепо певање,где лепота гласа и вокална техника долазе у први план.
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.