Демократско одлучивање

Да би се неко одлучивање сматрало демократским важно је да је одлука донесена на демократски начин, то јест поштовањем правила процедуре. Кључна одлика демократије јесте да сви подједнако деле права на одлучивање, а већинско одлучивање је процедурално средство за решавање неслагања када су исцрпљени сви други методи као што су расправа, амандмани, компромис. Демократију разликујемо од аутократије у којој одлуке доноси један, или мањина, на ауторитаран начин, не обазирући се на било каква правила и произвољно, према сопственом нахођењу, без могућности било каквог учествовања оних којих се те одлуке тичу. Када се говори о скупу процедуралних правила, мисли се на скуп основних (примарних) правила којима се утврђује ко је овлашћен да доноси колективне одлуке и на основу којих процедура, то јест на који унапред прописан начин. У те демократске процедуре спадају између осталог: • опште право гласа; • слободни и поштени избори; • принцип представништва (већинско или пропорционално представљање) владавина права, уставност и законитост; • гарантовање и судска заштита основних људских права и слобода итд.

***Овај текст само прочитајте информативно

Појам грађанин

У најопштијем смислу, грађанин јесте човек са одређеним правима и дужностима у оквиру друштвено-политичке заједнице за коју је везан релативно трајним припадањем. Укупност слобода, права и дужности које појединац ужива у оквиру политичке заједнице даје му својство грађанина. Грађанин може да живи на селу, у варошици, граду, округу, покрајини. Грађани су различити по националности, вери, раси, занимању, социјалном статусу, образовању… Па ипак, без обзира на бројне разлике међу нама, сви ми имамо једнака права и обавезе – не може се бити мање или више грађанин. Грађани бирају власт која доноси законе и управља заједницом. И тек су они грађани који знају како да учествују у владању способни да штите своја права и контролишу власт водећи рачуна да власт ради у најбољем интересу целог народа. Без овако одговорних грађана нема ни одговорне власти.

Грађанин би требало да: • буде активан и ангажује се у одређивању услова заједничког живота (тј.да активно учествује у животу своје заједнице и решавању проблема); • стиче и развија навике толеранције (разумевања), осећај за правду, бригу за опште добро и спреман је на сарадњу, тачније да буде толерантан, праведан, брижан за своју заједницу и увек спреман да сарађује; • поштује права других и испуњава обавезе према заједници; • поштује законе заједнице и доприноси њеном просперитету (напретку).

 

***На основу прочитаног материјала наведите своју дефиницију грађанина у једној реченици.

 

Author

Ivancica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.