Романтизам у музици траје од 1790.до 1910.године.То је доба великих друштвених промена,револуција, јачања грађанског сталежа и формирање свести о грађанском друштву.Граде се концертне и оперске дворане,концерти постају јавни и на њима може да присуствује  свако ко купи улазницу.
Најважнија одлика стваралаштва у романтизму је изражавање најразноврснијих осећања -љубав,страх,чежња,патриотизам у којима преовладава композиторова лична фантазија.
Програмска музика је у првом плану.То је врста инструменталне музике где се из самог наслова музичког дела може видети шта је композитору била инспирација (нпр.књижевно дело,историјски догађај, легенде,слике и сл).
МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ РОМАНТИЗМА:
1.клавирска минијатура (кратка композиција за клавир)
2.соло-песма (композиција за соло-глас уз пратњу инструмента,најчешће клавир, или оркестра)
3.соната, концерт,симфонија -слободнији мелодија,ритам и хармонија у односу на класицизам
4.симфонијска поема – програмска композиција за симфонијски оркестар у једном ставу
5.опера
6.балет
7.појава националних школа -буђење националне свести нарочито у словенским земљама доводи до интересовања  за народну традицију,језик,легенде,обичаје.Компонује се на свом, народном језику (Русија,Чешка ).
Клавир је омиљени инструмент романтичара.Усавршавање музичких инструмената,нарочито дувачких,обележило је развој симфонијског оркестра који је постао знатно бројнији (дрвени и лимени дувачки инструменти,удараљке).
ПРЕПИСАТИ У СВЕСКУ И НАУЧИТИ
УЧЕНИЦИ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ КАДА И ПО КОМ РАСПОРЕДУ ОДГОВАРАЈУ ГРАДИВО У ШКОЛИ
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.