Опера је вокално-инструментално музичко-сценско дело у коме се драмска радња приказује певањем и глумом уз пратњом оркестра.Опера је настала крајем 16.века у Фиренци.У кући богатих племића,заштитника уметности,сакупљало се друштво музичара и књижевника који су,заинтересовани за античку уметност,желели да обнове грчку трагедију.Они су претпостављали да су стари Грци трагедију изводили неком врсте певане декламације.Тако је група уметности под називом Фирентинска камерата (фирентинско друштво) нису обновили грчку трагедију али су створили нов музички облик – оперу.
Прву оперу је компоновао Јакопо Пери и звала се “Дафне“.Текстови за оперу су били засновани на митолошким легендама.
Најзначајнији композитор 17.века био је КЛАУДИО МОНТЕВЕРДИ (1567-1643).Његова опера “Орфеј“ изведена је у Мантови 1607.године непосредно после извођења фирентинских опера.Либрето је заснован на трагичној легенди о Орфеју и Еуридици.Већ овом опером Монтеверди премашује своје претходнике- користи поред речитатива (певаног говора или музичке декламације) дуете и терцете солиста,хорове и ,за оно време,бројан оркестар.
Монтеверди је,према сачуваним подацима,написао 18 опера.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
КЛАУДИО МОНТЕВЕРДИ::  “АРИЈАДНА“(петогласни мадригал на основу  арије из опере)
Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.