Барок у музици је трајао од почетка 17. до половине 18.века.То је период јачања феудалног двора, али и католичке цркве.То је време претеране раскоши којом ће доказати своју моћ двор и црква.Краљевске и аристократске куће запошљавале су композиторе и имале су своје сопствене оркестре.
Извођење опера је било једна од најпопуларнијих забава.Опере су се прво изводиле у кућама племића,а затим и у јавним позориштима.
Прво позориште је отворено у Венецији 1637.године.
Црква је морала да иде у корак с временом.По узору на оперу неки вокални облици духовне музике ренесансе добили су инструменталну пратњу и постали вокално-инструментални музички облици са солистима и хором које прати оркестар(миса) али настају и нови: кантата, пасија и ораторијум.
У 17 веку је био интензиван развој музичких инструмената што је отворило нове могућности за стварање самосталних композиција, писаних наменски за одређене инструменте (токата,прелуијум,фуга).
Битна одлика барока је МОНОДИЈА -једногласно певање уз инструменталну пратњу,без које стварање опере не би било могуће.
Основа музике постају ДУР и МОЛ који од 17.века замењују средњевековни и ренесансни тонски систем.
Око 1700.године појављује се КАДЕНЦА- веза акорада и тонова у мелодији којом се, према утврђеним правилима завршава композиција или њен део
(главни ступњеви I-IV -V).
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
Ј.С.БАХ: “БАДИНЕРИ“
К.В.ГЛУК: “ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА
Ж.Ф.РАМО: “ТАМБУРИН“
ПРЕПИСАТИ У СВЕСКУ
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.