Грађанско васпитање VI разред

СПИСАК УЧЕНИКА

СПИСАК УЧЕНИКА У овом списку се налазе ученици који нису послали домаће задатке и стога …

ГРАЂАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА

ГРАЂАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА …

Шта значи реч грађанин?

Шта значи реч грађанин? …

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Шаљем вам све до сада послате материјале у обједињеној форми. Домаћи задаци су означени звездицом …

Демократско одлучивање и појам грађанин

Демократско одлучивање Да би се неко одлучивање сматрало демократским важно је да је одлука донесена …

ДЕМОКРАТИЈА И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО

Документ преузмите ОВДЕ. …

УПОЗНАВАЊЕ СА ОСНОВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМА

Документ преузмите ОВДЕ. …