VIII разред – Техничко и информатичко образовање

„Вредновање пројеката-Моделовање у електротехници“

Поштовани ученици, Ове недеље даћемо предлог закључних оцена. Закључне оцене се базирају на просечним оценама …

Пројекат- Моделовање у електротехници

Драги ученици, Ове недеље задатак је следећи:   1. У свесци, прибором за техничко цртање, …

Пројекат- Моделовање у електротехници.

Поштовани осмаци, Ове недеље имате задатак да нацртате у школској свесци: -макета трофазне електричне инсталације (скица) …

Пројекат- Моделовање у електротехници.

Поштовани осмаци,   Ове недеље имате задатак да нацртате у школској свесци: -макета монофазне електричне …

Примена транзистора у електронским колима

Драги осмаци,   С обзиром да сте прошле недеље имали задатак да прочитате наставну јединицу …

Примена транзистора у електронским колима

Драги ученици, Прочитајте ову наставну јединицу.  Ове недеље немате други задатак што се тиче техничког …

Примена диода у електронским колима

Диоде су полупроводнички уређаји и дозвољавају струји да протиче само у једном смеру. Састављена је  од две …

Моделовање у електротехници

Поштовани ученици, Надамо се да прошлонедељни задатак није био тежак и да сте га успешно …

ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Поштовани ученици, Настављамо ове недеље са учењем, али желимо да мало унапредимо и олакшамо нашу …

ОСНОВНА СТРУКТУРА РАЧУНАРА

Прочитати наставну јединицу: ОСНОВНА СТРУКТУРА РАЧУНАРА од 117 до 121. стране и уз коришћење интернета, креирати …

Активне електронске компоненте

Прочитати наставну јединицу – Активне електронске компоненте, а затим у свесци одговорити на питања уз …

ОСНОВНА СТРУКТУРА РАЧУНАРА

Прочитати наставну јединицу: ОСНОВНА СТРУКТУРА РАЧУНАРА од 117 до 121. стране и уз коришћење интернета …