VIII разред – Српски језик

Вештина читања и разумевање прочитаног (припремна настава)

Вештина читања и разумевање прочитаног …

Пред вратима нове школе

Драги ђаци, Корак по корак стигосмо до последње лекције у основној школи у измењеним и …

Књижевни родови и врсте, стилске фигуре, облици приповедања (приповедачки поступци, облици казивања)

Књижевни родови и врсте, стилске фигуре, облици приповедања (приповедачки поступци, облици казивања) …

Књижевност (обнављање)

Драги ученици, Обновите књижевна дела од почетка школске године. Важно је да знате да спојите …

Правопис

Правопис …

Граматика (обнављање)

Обновити лекције из граматике од почетка школске године. Обратити посебну пажњу на следеће области: -грађење …

Читање дијаграма и графикона

Драги ученици, Потребно је да прочитате лекцију у Граматици са циљем практичног сналажења у тексту …

Реклама

Драги ученици, Прочитајте у уџбенику лекцију из језичке културе: Реклама. Размишљајте о утицају реклама на …

Припремна настава – српски – Вукова реформа

Вукова реформа …

Анализа савременог књижевног дела по избору

Анализа савременог књижевног дела по избору Задаци за среду 27. маја и четвртак 28. маја: …

Српски језик међу другим словенским језицима (припремна настава)

Српски језик међу другим словенским језицима (припремна настава) …

Бирократски језик, обрада

Бирократски језик, обрада Преписати садржај са презентације у свеске, прочитати лекцију у Граматици. …

Реченица (реченични чланови, синтагма, независне и зависне реченице)

Реченица (реченични чланови, синтагма, независне и зависне реченице) …

Епика и драма (систематизација)

Драги ученици, Пратите часове на РТС-у у четвртак 21. маја: систематизација  (епика:Ћосић и Црњански) и …

Лични и нелични глаголски облици (систематизација)

У прилогу је последњи домаћи задатак из области глаголски облици. Рок за предају је петак …

Језичка култура: Репортажа

Језичка култура: Репортажа Преписати садржај са презентације у свеске (без питања), погледати репортажу на youtube-у, …

Непроменљиве врсте речи

Непроменљиве врсте речи …

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ (систематизација)

Драги ученици, Ове недеље обавезно пратите часове на РТС-у с обзиром на то да почиње …

Променљиве врсте речи

Припремна настава из српског језика: Променљиве врсте речи Презентација Драги ученици, Уз материјал (подсетник) прослеђени …

Падежи и значења падежа

Падежи и значења падежа …

Припрема за четврти писмени задатак

Припрема за четврти писмени задатак Четврти писмени задатак реализоваће се 13. маја 2020. Одељења 8-1 …

Гласовне промене – Припремна настава

Гласовне промене …

Исидора Секулић, „О царском достојанству језика“ (одломак)

Преписати садржај са презентације у свеске, на питања одговарати усмено. презентацијa …

Једнозначне и вишезначне речи, односи међу речима

Једнозначне и вишезначне речи, односи међу речима Преписати садржај са презентације у свеске и урадити …

Акценат (правила, врсте и клитике)

Акценат (правила, врсте и клитике) Преписати садржај са презентације у свеске, ишчитати Граматику, урадити задатке …

Милош Црњански, „Ламент над Београдом“ (одломак)

„Ламент над Београдом“ Послушати поему, прочитати одломак у Читанци, преписати садржај са презентације у свеске …

Данило Киш, „Ноћ и магла“ (одломак)

Данило Киш, „Ноћ и магла“ (одломак) Прочитати одломак у Читанци, преписати садржај са презентације у …

Нелични глаголски облици (утврђивање)

Нелични глаголски облици  Обновити неличне глаголске облике уз помоћ Граматике, Радне свеске и приложене презентације …

Синтагма, независне и зависне реченице (обнављање)

Синтагма, независне и зависне реченице (обнављање) Драги ученици, У прилогу су задаци за вежбање који …

Књижевна дела и писци, обнављање

Драги ученици, У току ове недеље обнављаћемо градиво од почетка школске године. Није обавезно да …

Значења и употреба инфинитива, обрада

Значења и употреба инфинитива, обрада Напомена за ученике: преписати садржај са презентације у свеске, урадити …

Анализа Андрићеве приповетке по избору из збирке „Деца“, утврђивање

Напомена за ученике: Радови треба да буду у форми писаног рада, а не у облику …

Иво Андрић, „Деца“, обрада

„Деца“ Напомена за ученике: преписати са презентације тему, ликове, идеју за издвојене приповетке и припремити …

Значења и употреба глаголских придева, обрада

Напомена за ученике: преписати садржај са презентације у свеске, урадити вежбања у Радној свесци, спремити …

Добрица Ћосић, „Деобе“ (одломак), обрада

Добрица Ћосић Напомена за ученике: преписати садржај са презентације (осим питања) у свеске. …

Значења и употреба глаголских прилога, обрада

Значења и употреба глаголских прилога, обрада Напомена за ученике: преписати садржај са презентације у свеске …

Лични глаголски облици, утврђивање

Напомена за ученике: Урадити вежбања у Ворду. Одељења 8-1 и 8-2 домаће задатке шаље наставници …

М. Црњански, „Сеобе“ (одломак), обрада

„Сеобе“ (одломак) Напомена за ученике: преписати садржај са презентације у свеске (осим истраживачких и других …

„Мост на Жепи“

Напомена за ученике: преписати са презентације у свеске наслов, књижевни род и врсту, тему, тематске …

Значења и употреба глаголских начина (императива и потенцијала)

Презентација Напомена за ученике: преписати садржај са презентације у свеске, урадити задатке у Радној свесци. …

„Писмо мајци“, Сергеј Јесењин

Напомена за ученике: Са презентације преписати садржај у свеске осим дела са истраживачким задацима на …

Бранислав Нушић, „Сумњиво лице“

Напомена за ученике: Препишите са презентације у свеске: књижевни род и врсту, тему, композицију, ликове, …

Транскрипција

Напомена за ученике: преписати садржај са презентације у свеске, упоредити га са садржајем у Граматици, …

Значење и употреба футура другог

Значење и употреба футура другог Напомена за ученике: преписати садржај са презентације у свеске и …

Значења и употреба футура првог

Значења и употреба футура првог Напомена за ученике: Садржај са презентације препишите у свеске. Урадити …

Имперфекат

Напомена за ученике: домаћи задатак у Радној свесци МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Припрема за трећи писмени задатак

Додатно обавештење за ученике: Радове куцати ћирилицом у Ворду, фонт Times New Roman, величина слова …

Аорист

Напомена за ученике: домаћи задатак у Радној свесци МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …