VIII разред – Историја

Прва недеља 1-4. септембра

Осми разред: 1. Уводни час. Историјски извори за проучавање епохе-обрада 2. Промене у привреди и …

Друга недеља 7-11. септембар

3. Међународни односи-обрада 4. Велике силе и балканске земље-обрада Обратити пажњу на појмове на маргинама …

Историја трећа недеља 14-18. септембар

5. Свет у другој половини 19. и почетком 20. века-утврђивање 6. Србија 1878-1903.-обрада   Научити …

Историја четврта недеља 21-25. септембар

7. Србија 1878-1903-утврђивање 8. Србија 1903-1914. обрада Обратити пажњу на појмове дате на маргинама лекција …

Историја 28. 09-2.10.

9. Србија 1903-1914-утврђивање 10. Црна Гора 1878-1914.-обрада   Појмови везани за лекције и користити Историјски …