VIII разред – Биологија

Животна средина и екосистем 8/1,2,3,4

Из биологије је данас раћена лекција ,, Животна средина и екосистем,,. По договору треба да …

Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије – 8/2

Данас радимо ,,  Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије,,.  Преписати ,, Концепт лекције,, и …

Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије 8/1,3,4

Добар дан Данас из биологије радимо лекцију ,,Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије,,. Треба …

Koncept lekcije

Učenici koji nisu napisali ,,Koncept lekcije,, iz lekcije ,,Nivoi organizacije živog sveta,, treba da prepišu. …

Биологија 8-2

Данас је рађена нова лекција ,,Нивои организације живог света,, . Треба да се научи лекција, …

Биологија 8-1, 8-3, 8-4

Данас смо радили лекцију ,,Нивои организације живог света ,,. Ученици који нису били на часу треба …

Биодиверзитет 8/ 1,2,3,4

У свим одељењима је обрађена лекција ,, Биодиверзитет,,. Групе које нису биле на часу треба …

Биолошка и културна еволуција човека

Одељења 8/1,3 и 4  су обрадила лекције:       1. Биолошка и културна еволуција …