VII разред – Хемија

Количина супстанце

Количина супстанце Стехиометрија- утврђивање …

Количина и моларна маса

Количина и моларна маса Стехиометрија – вежбање …

ПРОЦЕНТНИ САСТАВ ЕЛЕМЕНАТА У ЈЕДИЊЕЊИМА

ПРОЦЕНТНИ САСТАВ ЕЛЕМЕНАТА У ЈЕДИЊЕЊИМА   СТЕХИОМЕТРИЈСКА ИЗРАЧУНАВАЊА  …

ЗАКОН СТАЛНИХ ОДНОСА МАСА (обрада)

ЗАКОН СТАЛНИХ ОДНОСА МАСА (обрада) ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ. СТЕХИОМЕТРИЈА (обрада) …

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ. МОЛ И МОЛАРНА МАСА (обрада)

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ. МОЛ И МОЛАРНА МАСА (обрада) МОЛ И МОЛАРНА МАСА (утврђивање) …

ПИСАЊЕ ЈЕДНАЧИНА ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА. ЗАКОН О ОДРЖАЊУ МАСЕ (обрада)

ПИСАЊЕ ЈЕДНАЧИНА ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА. ЗАКОН О ОДРЖАЊУ МАСЕ (обрада) …

Хемијске реакције и раствори

Раствори- увежбавање Хемијске реакције …

РАСТВОРЉИВОСТ И ПРОЦЕНТНИ САСТАВ РАСТВОРА (утврђивање)

  МОЛИМ СВЕ УЧЕНИКЕ ДА РЕДОВНО ПРАТЕ ПОСТАВКЕ МАТЕРИЈАЛА НА ПЛАТФОРМИ, ТО ЈЕ ВАША ОБАВЕЗА! …

Вода. Значај воде за живи свет

  МОЛИМ СВЕ УЧЕНИКЕ ДА РЕДОВНО ПРАТЕ ПОСТАВКЕ МАТЕРИЈАЛА НА ПЛАТФОРМИ, ТО ЈЕ ВАША ОБАВЕЗА! …

ПРОЦЕНТНИ САСТАВ РАСТВОРА

Настављамо да вежбамо задатке из ове области, веома је важно да ове задатке лепо савладате. …

МАСЕНИ УДЕО И ПРОЦЕНТНИ САСТАВ РАСТВОРА

Драги ученици,  Ову лекцију, уз детаљан опис послала сам прошле недеље, а за ову недељу …

2 – масени удео обрада

2-масени удео обрада …

1 – раствори и растворљивост утврђивање

1-раствори и растворљивост утврђивање …