VII разред – Музичка култура

СЛУШАМО ФИЛМСКУ МУЗИКУ

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Луј де Бернијер: “Мандолина капетана Корелија“(“Пелагијина песма“-соло мандолина) Морис Жар: “Доктор Живаго“-“Ларина песма“ …

МУЗИЧКИ ЖАНРОВИ – СТАРОГРАДСКА ПЕСМА

Староградске песме припадају традиционалној народној музици урбаних средина у Србији. Оне су део градске традиције …

МЕШОВИТИ ТАКТОВИ У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ МУЗИЦИ

Две основне врсте тактова су дводелни и троделни.Све остале бројне врсте тактова настају спајањем и …

НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Музичка традиција обухвата знања,вештине,понашање и обичаје једног народа.Народни инструменти,народне игре и ношња такође су нераскидиви …

ОБНАВЉАМО ЗНАЊА О БЕЧКИМ КЛАСИЧАРИМА

ОБНАВЉАМО ЗНАЊА О БЕЧКИМ КЛАСИЧАРИМА 1.КОЈИ ВЕК ОБУХВАТА ЕПОХА КЛАСИЦИЗМА У МУЗИЦИ? 2.ШТА ЈЕ СИМФОНИЈА? …

РАЗВОЈ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ ОД 12 ДО 18 ВЕКА

МУЗИКА НА ТЛУ СРБИЈЕ- РАЗВОЈ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ ОД 12.ДО 18.ВЕКА Црквено певање на тлу Србије …

СВЕТОВНА МУЗИКА У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

У доба Стефана Немање (друга половина 12.века) српска држава је стабилна,феудална држава која има свој …

ОБНАВЉАМО МУЗИКУ БАРОКА

1.У КОМ ВЕКУ СЕ РАЗВИЈАЛА БАРОКНА МУЗИКА? КОЈА ВРСТА ВИШЕГЛАСЈА ПРЕОВЛАЂУЈЕ? 2.ШТА ЈЕ  СВИТА,А ШТА …

СРПСКА НАРОДНА МУЗИКА И ОБИЧАЈИ

Сваки народ има своју традицију.То је културно наслеђе које се преноси с генерације на генерацију …

ОБНАВЉАМО ЗНАЊА О МУЗИЧКИМ ИНСТРУМЕНТИМА

ОБНАВЉАМО ЗНАЊА О МУЗИЧКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОДГОВОРИТЕ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 1.НАВЕДИ КОЈИ СУ ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И …

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

СЛУШАЊЕМ УТВРЂУЈЕМО ЗНАЊА О МУЗИЧКИМ ИНСТРУМЕНТИМА -ХЕНДЛ: КОНЦЕРТ ЗА ХАРФУ И ОРКЕСТАР 1.СТАВ -ФРАНЦИСКО ТАРЕГА: …

КЛАСИЦИЗАМ- ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН

ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН(1770-1827) био је композитор који у својим делима повезује класицизам са епохом која …

СЛУШАЊЕМ УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ- КЛАСИЦИЗАМ- ВОЛФГАНГ

Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791) био је аустријски композитор и пијаниста.Животни пут га је водио од …

МУЗИКА КЛАСИЦИЗМА

СЛУШАЊЕМ УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ МУЗИКА КЛАСИЦИЗМА Класицизам у музици обухвата другу половину 18. и почетак 19.века.Сви …

БАРОКНИ КОМПОЗИТОРИ- БАХ И ХЕНДЛ

ЈОХАН СЕБАСТИЈАН БАХ (1685-1750) био је немачки композитор, оргуљаш и чембалиста. Рођен је у малом …