VII разред – Математика

Obim i povrsina mnogougla

https://www.youtube.com/watch?v=KDqsN0lztPw Domaci : 511 i 512 Pravougli koordinatni sistem  https://www.youtube.com/watch?v=f8kb0FW5sUo https://www.youtube.com/watch?v=R4RaYaPLf_c Domaci 536, 537 538 …