VI разред – Српски језик

Гугл учионица

Поштовани, Оформљена је платформа Гугл учионица и сви ученици су, по добијању кодова, приступили овој …

Припрема за трећи писмени задатак

Напомена за ученике: Радове куцати у Ворду, фонт Times New Roman, величина слова 12. Одељење …

Плусквамперфекат, Глаголски облици

Домаћи задаци: – У уџбенику Граматика и у радној свесци урадити вежбања о плусквамперфекту. – …