VI разред – Историја

Религија у раном средњем веку- обрада и утврђивање

Презентација је садржај два часа која ће се радити током ове недеље у школи 05.10-11.10.2020. …

Арабљани и Државе раног средњег века- утврђивање

Презентација је садржај два часа која ће се радити током ове недеље у школи 28.09-04.10.2020. …

Државе раног средњег века- Византија и Франачка

Презентација је садржај два часа која ће се радити током ове недеље у школи 21.09-27.09.2020. …

Прва недеља 1-4. септембра

Шести разред: 1. Уводни час. Доба средњег века и раног новог века 2. Извори за …

Друга недеља 7-11. септембар

3. Основне одлике периода средњег века и раног новог века-утврђивање 4.Велика сеоба народа-Обрада   Обратити …

Историја трећа недеља 14-18. септембар

5. Велика сеоба народа-утврђивање 6. Државе раног средњег века-Византија-обрада Научити појмове дате на маргини уџбеника …

Историја четврта недеља 21-25. септембар

7. Државе средњег века-Франачка-обрада 8.  Државе средњег века-Арабљани   Обратити пажњу на појмове дате на …

Историја 28. 09-2.10.

9. Византија, Франачка и Арабљани у раном средњем веку-утврђивање 10. Настанак феудалог друштва-обрада Појмови везани …

Велика сеоба народа- обрада и утврђивање

У једној презентацији су обједињене две лекције које су рађене током ове недеље 14.09-20.09.2020. Ученици …

Доба средњег века и извори за проучавање историе средњег века

У једној презентацији су обједињене две лекције од претходне недеље. Ученици одељења VI2  раде домаћи који је дат …