VI разред – Историја

Срби почетком новог века

Прочитајте историјски извор на 188. страни у уџбенику и усмено одговорите на питања. Погледајте видео: Срби …

Срби у хабзбуршкој власти

https://www.youtube.com/watch?v=5--2iqFBsk8 Погледајте видео и обновите знање о Србима у Хабзбуршкој монархији. …

Срби у Османском царству

https://www.youtube.com/watch?v=MC0jCT3WCKM Погледајте видео и обновите знање о Србима у Османском царству. …

Живот Срба под хабзбуршком и млетачком влашћу

Живот Срба под хабзбуршком и млетачком влашћу …

Живот Срба под османском влашћу

Живот Срба под османском влашћу …

Апсолутистичке монархије

Апсолутистичке монархије Домаћи задатак-питања на крају лекције (Уџбеник 171. страна) …

Хришћанска црква у раном новом веку

Хришћанска црква у раном новом веку Домаћи …

Хуманизам и ренесанса

Хуманизам и ренесанса Лекција која ће бити емитована 4. 5. 2020. године на РТС3 каналу …

Нови век-Велика географска открића

1) Прочитајте уводну лекцију новог поглавља-„Почетак новог века“ (154-156.стране). Потом усмено одговорите на питања са …

Историја и легенда

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Српска деспотовина и пад под Османлије (Последњи отпор хришћанских држава Османлијама)

У понедељак 13. 4. 2020. на РТС3 пратите ТВ ЧАС историје (час почиње у 10:55). …

Моравска Србија у борби са Османлијама

Погледајте ТВ час на РТС3 (Моравска Србија у борби са Османлијама) у понедељак 06. 04. 2020. како бисте утврдили градиво. Ми смо већ обрадили ову лекцију, али без обзира на то обавезно погледајте ТВ час како би вам лекција била јаснија.   Прочитајте историјски извор на 150. страни који говори о данку у крви.   Они који желе да сазнају нешто више о Лазару Хребељановићу могу погледати епизоду посвећену њему у серијалу Српски јунаци средњег века. https://www.youtube.com/watch?v=DbL5nEAEPyw   …

Османлије и почетак њихових освајања на Балкану-утврђивање

Погледајте ТВ час на РТС3 у понедељак 30. 3. 2020. како бисте утврдили градиво, затим …

Држава српских деспота

Прочитајте лекцију у уџбенику и препишите белешке у школске свеске.   Држава српских деспота 133-137.страна …

Свакодневни живот у прошлости, Друштвени живот

Прочитајте текст о друштву у средњем веку и подсетите се друштвених сталежа. Потом помоћу интернета …

Српске земље и Османска освајања

Помоћу уџбеника и презентације научите лекцију, а затим научено проверите одговарањем на питања на крају …

Држава кнеза Лазара

Помоћу уџбеника и презентације научите лекцију, а затим научено проверите одговарањем на питања на крају …

Српске земље и Османска освајања, Држава кнеза Лазара

Објашњење за обе наставне јединице: Уз помоћ уџбеника и презентације научите лекцију, а затим научено …