V разред – Техника и технологија

Употреба информационих технологија у савременом саобраћају. Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања

TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – 5. разред Наставна јединица: Употреба информационих технологија у савременом саобраћају. Саобраћајна сигнализација – …

9-10.час: Професије у подручју рада саобраћаја.

9-10.час: Професије у подручју рада саобраћаја. …

Улога, значај и историјски развој саобраћаја

Улога, значај и историјски развој саобраћаја …

5-6. час: Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу

5-6. час: Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу …

Правила понашања и рад у кабинету. Организација радног места у кабинету и примена мера заштите на раду.

Преузмите лекцију овде …

Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења

Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења. Подручја човековог …