V разред – Математика

Множење разломака

Множење разломака …

Дељење децималних бројева

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Множење децималних бројева

Множење децималних бројева …

Неједначине са разломцима (у вези са сабирањем и одузимањем)

Презентација Напомена: Ученици одељења V2, V3 и  V4 раде домаћи који је дат у презентацији. Рок за предају …

Једначине облика x±a=b и a-x=b

Презентација …