IV разред – Српски језик

„Слика ми прича“-народне умотворине

„Čik pogodi ko sam?“

Загонетке …

„Милионер бр.2“

„Милионер бр.2“ …

„Квиз – Милионер“

„Квиз – Милионер“ …

„Систематизација градива 4.разреда“

Ученици имају задатак да провере , још једном, градиво српског језика 4. разреда. Након, подсетника …

„Упуство за читање књиге“

„Упуство за читање књиге“ Ученици добијају списак лектира за 5.разред. У датом прилогу, налази се …

„Кроз игру до знања“

„Кроз игру до знања“ Ученици кроз дата питања, која су дата у прилогу, обнављају градиво …

„Лето – тематски речник“

„Лето – тематски речник“ Ученици имају задатак да на маштовит и кретативан начин, од датих …

Доживео сам невреме

У прилогу су ученицима дата упутства како да напишу састав на тему Доживео сам невреме. …

„Књижевност“

Ученици имају задатак да обнове градиво из књижевности српског језика ( прилог бр.1). Након, урађеног …

„Правопис“

https://drive.google.com/file/d/1sxNWb4E9siBYGdvIdASiJ35qdQvHfDVY/view?usp=sharing Ученици имају задатк да се још једном подсете свих правописних правила из српског језика. …

„Језичка-граматичка вежба“

„Језича-граматичка вежба“ Решења Ученици имају задатак да обнове градиво из граматике српског језика. Задаци су …

„Град“ Јанко Веселиновић

„Град“ Јанко Веселиновић Ученици имају задатак да прочитају тест „Град“ Јанко Веселиновић у Читанци стр.137.,138. …

„Моје новине“

Ученици имају задатак у раде у Радној свесци „Забавана граматика“ стр. 57. и 58 „Моје …

Исправак писменог задатка

Исправак писменог задатка Ученици имају задатак да пажљиво прочитају упутства, која су дата у прилогу …

„Ружно паче“ Х.К.Андерсен

Ученици имају задатак да реше дата питања у своју свеску, која се налазе у прилогу. …

„Ружно паче“ Ханс Кристијан Андерсен

Ученици имају задатак да преслушају бајку „Ружно паче“ Ханс Кристијан Андерсен на датом линку. Затим, …

„Школски писмени задатак“

Ученици имају задатак да изаберу једну од понуђених тема. Састав пишу писаним словима латинице. Теме …

„Писани задатак на дату тему“

Ученици имају задатак да изаберу једну од понуђених тема. Састав пишу писаним словима латинице. Теме …

„Припрема за четврти писмени задатак“

Ученици имају задатак да погледају дату презентацију и да препишу у своје свеске 3. и …

„Моје истраживање о читању. Анализа резултата истраживања“

Ученици имају задатак да ураде у Радној свесци стр. 49. и 50. „Моје истраживање о …

„Писање писма“

Ученици имају задатак да у Word-u, откуцају писмо својој учитељици. Упуство за слање електронске поште, …

„Јетрвица адамско колено“

„Јетрвица адамско колено“ Ученици имају задатак да преслушају дату народну песму „Јетрвица адамско колено “ …

„Избор из поезије Милована Данојлића“

Ученици имају задатак, да преслушају „Избор из поезије “ Милована Данојлића, на датим линковима .Затим,  …

„Ред речи. Служба и врста речи у реченици“-утврђивање

Ученици имају задатак да се усмено подсете „РЕД РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ„(прилог 1) , затим да …

„Скупови речи и ред речи у реченици“

„Скупови речи и ред речи у реченици“ Ученици имају задатак да сваки слајд из дате …

„Именски и глаголски предикат“-утврђивање

„Именски и глаголски предикат“-утврђивање Ученици имају задатак да се усмено подсете именског и глаголског предиката …

„Најбоље задужбине“народна прича -утврђивање

„Најбоље задужбине“народна прича -утврђивање Ученици имају задатак да ураде задатке у своје свеске из датог …

Опиши једну твоју омиљену ТВ емисију.

„Најбоље задужбине“

Ученици имају задатак да послушају  народну причу на датом линку „Најбоље задужбине “ . Затим, …

„Мрав добра срца“ Б.Црнчевић -утврђивање

„Мрав добра срца“ Ученици имају задатак, да одговоре на дата питања у своје свеске. Задаци …

„Мрав добра срца“ Бранислав Црнчевић

„Мрав добра срца“ Бранислав Црнчевић https://youtu.be/WuUaFNGEQ18 Ученици имају задатак да погледају цртани филм „Мрав добра …

„Сугласник Ј“

Ученици имај задатак да прочитају „Нови правопис српског језика у стрипу – СУГЛАСНИК Ј“ (прилог …

„Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата“ Д. Ерић- утврђивање

Ученици имају задатак да прочитају драмски текст „Чик да погодите због чега су се  посвађала …

„Чик да погодите због чега су се посвађали два златна брата“ Добрица Ерић

„Чик да погодите због чега су се посвађали два златна брата“ Добрица Ерић Ученици имају …

„Забавно поподне у мом дневнику“

Ученици имају задатак, да ураде Забавну граматику стр.45. и 46. „Забавно поподне у мом дневнику“ …

„Граматика – провера знања“

Ученици имају задатак да провере своје знање из граматике српског језика. Провера знања је дата …

„Мој лет кроз васиону“

Ученици имају задатак да нацртају стрип на тему: „Мој лет кроз васиону“. Упуства су дата …

„Кроз васиону и векове“ – Милутин Миланковић

„Кроз васиону и векове“ Милутин Миланковић Ученици имају задатак да прочитају научно-популарно дело „Кроз васиону …

„Расцветало дрво“ писање састава

Ученици имају задатак да напишу састав на тему „Расцветало дрво“. Смернице за добро писање састава …

„Трешња у цвету“, Милован Данојлић

„Трешња у цвету“ Ученици имају задатак да пажљиво одгледају час на датом линку. https://youtu.be/1AZLi24HCI4 Затим, …

„Врста и служба речи у реченици“

Ученици имају задатак да погледају дати линк и да се усмено подсете врсте речи и …

„Јабука-информативни текст“

Ученици имају задатак да ураде у радној свесци „Забавна граматика“  стр. 42. и 43. …

„Описивање. Школа данас и у будућности- говорна и писмена вежба“

Ученици имају задатак да ураде у радној свесци „Забавна граматика“ стр. 41. …

„Моје новине“

Ученици имају задатак да ураде у радној свесци „Забавна граматика“  стр. 57. и 58.  Реченице …

„Анализа (самоевалуација) писаног састава на задату тему“

Поштујемо граматичка правила Ученици се усмено подсећају граматичких правила, како би прецизније прегледали свој састав. …

„Бескрајна прича „-М.Енде – утврђивање

Ученици имају задатак да прочитају  одломак приче  „Бескрајна прича “ у Читанци стр.102.,103. и 104. …

„Бескрајна прича“ Михаел Енде

„Бескрајна прича“ је узбудљива фантастична прича, настала као плод пишчеве маште.  Људска машта ( имагинација) …

„Писање састава на тему….“

Ученици пишу састав. Од датих тема изабрати једну ( по свом избору). Записати наслов у …

Описивање (природе, лика)“

Ученици имају задатак да реше дати листић у свеску, без преписивања постављених задатака. …

„Плави зец“ Душко Радовић

Ученици имају задатак, да из песме „Плави зец“ издвоје све глаголе, именице и придеве. Рад …

„Плави зец“ Душан Радовић

Погледати аниминирани цртани филм „Плави зец“ (1980. год.) Затим, погледати презентацију „Биографија -Душан Радовић“ и …

„Правила за добро писање састава“

Ученици имају задатак да на основу дате презентације („Правила доброг писања састава“) напишу састав на …

„Врсте речи у реченици“

Ученици обнављају градиво о врстама речи у реченици. Упуство за рад : Испод сваког питања …

„Стари Вујадин“-народна песма

Записати наслов у свеску :  „Стари Вујадин“ народна песма. Затим, прочитати са размевањем, дату песму  …

„Стари Вујадин-народна песма“

Ученици имају задатак да прочитају народну песму „Стари Вујадин“ ,могу и послушати на датом линку. …

„Именски и глаголски предикат“

Записати наслов у свеску „Именски и глаголски предиката“.Пажљиво погледати презентацију и уочити разлику између именског …

„Извођење глагола од именица и придева“

Ученици имају задатак да ураде дати листић ( прилог). Рад се може урадити у Word-у …

„Глаголи-прошло, садашње и будуће време“

Записати наслов наставне јединице у свеску „Глагол- прошло , садашње и будуће време“.Затим, ученици  усмено …

„Бајке Грозданe Олујић“

http://borovo1234.weebly.com/10411072111210821077-10431088108610791076107210851077-105410831091111210801115.html https://www.basjelepobitidete.com/bajke-g-olujic   Ученици имају задатак да прочитају по избору три бајке од Гроздане Олујић. …

„Олданини вртови“ Гроздана Олујић

Одговорити на питања, која су дата у Google упитнику. Затим у свесци записати неколико реченица …

„Олданини вртови“

Ученици имају задатак да прочитају бајку „Олданини вртови“ Читанка стр.85. Запис у своје свеске је …

Писање бројева и датума словима и друге вежбе

Квиз знања Презентација је у Power Pointu.  Потребно да на сваки задатак се да тачан …

Дневник читања

Дневник читања – дневник читања везан за текст „Од пашњака до научењака“. Задаци су : …

„Златно јегње“ Светлана Велмар Јанковић

Српски језик – 4.разред Наставна јединица: „Златно јегње“ Светлана Велмар Јанковић Ученици имају задатак, да …