IV разред – Природа и друштво

Научили смо о смешама, о растварању, о променама материјала и запаљивости материјала

Ученици имају задатак да направе презентацију или, уколико нису у могућности, да напишу у свесци …

Запаљиви материјали и заштита од пожара

Запаљиви материјали и заштита од пожара Ученици имају задатак пажљиво да погледају презентацију путем датог …

Материјали се могу мењати

Ученици имају задатак да погледају дату презентацију, у Уџбенику (стр. 140) прочитају лекцију Материјали се …

Смеше, Растварање материјала

Ученици имају задатак да погледају презентацију, прочитају у Уџбенику лекције Смеше (стр. 136) и Растварање …

Топлотна својства материјала

Ученици имају задатак да одгледају презентацију и у Уџбенику прочитају стр. 134  (Топлотна својства материјала). …

Светлосна пропустљивост материјала и сенка

Светлосна пропустљивост материјала и сенка Ученици имају задатак да одгледају презентацију у прилогу. Пратећи упутства, …

Научили смо о електричним и магнетним својствима материјала

Ученици се подсећају електричних и магнетних својстава материјала, путем датог линка https://youtu.be/wIJuT-Xmv_4 . Домаћи задатак …

Магнетна својства матријала

Магнетна својства матријала Ученици имају задатак да одгледају дату презентацију и у Уџбенику прочитају стр. …

НАЕЛЕКТРИСАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ

Потребно је да ученици прочитају лекцију НАЕЛЕКТРИСАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ  (уџбеник стр. 126 и …

НАУЧИЛИ СМО О КРЕТАЊУ

Ученици понављају научено о кретању путем презентације дате у прилогу. презентацијa Домаћи задатак ученици раде …

ЗВУК

Ученици имају задатак да путем линка одгледају презентацију. У уџбенику на стр. 122, 123 читају …

Научили смо о пређеном путу

Ученици се путем видео линка подсећају кретања клатна. https://youtu.be/ZdxacfckfGU У свесци пишу наслов КРЕТАЊЕ и …

НЕКАДА МОРАШ СТАТИ, ПРЕЂЕНИ ПУТ

Ученици имају задатак да одгледају презентацију и у уџбенику прочитају лекције НЕКАДА МОРАШ СТАТИ и …

О КРЕТАЊУ

Ученици се путем линка упознају са КРЕТАЊЕМ, а затим читају у Уџбенику стране 112, 113, …

Проверавамо научено о сировинама, енергији и раду

Усвојена знања, из претходне области (СИРОВИНЕ, ЕНЕРГИЈА, РАД), ученици проверавају путем провере која се налази …

Научили смо о сировинама, енергији и раду

Ученици понављају научено градиво о сировинама, енергији и раду. Читају лекције у Уџбенику од стр. …

Делатности људи у различитим крајевима Србије

Ученици се путем линка упознају са делатностима људи у равничарским и брдско – планинским крајевима. …

Човек ради и ствара

Ученици имају задатак да одгледају презентацију. (прилог 1) Презентација У Уџбенику на стр. 106 и …

Од рудника до продавнице – пут једне спајалице

Од рудника до продавнице – пут једне спајалице Прочитати лекцију Од рудника до продавнице – …

Научили смо о необновљивим и обновљивим изворима енергије

Ученици понављају научено о необновљивим и обновљивим изворима енергије путем датих презентација. За домаћи задатак …

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Ученици имају задатак, као и у претходној лекцији, да отворе свеску из природе и друштва, …

Необновљиви извори енергије

https://www.youtube.com/watch?v=-Qg99k-2dQs Потребно је да ученици отворе свеску из природе и друштва и напишу наслов Необновљиви …

Живимо здраво

Ученици имају могућност да  прочитају текст о здравој исхрани путем линка https://youtu.be/M9X7fOHSoqo Прочитајте у прилогу …

Prirodna bogastava (prirodne sirovine )

https://www.slideshare.net/ssuser5e1381/prirodna-bogatstva-124311073 Ucenici imaju zadatak da pažljivo pogledaju prezentaciju u Power Pointu, zatim sledi rad na …