IV разред – Математика

Занимљиви задаци

Занимљиви задаци Решења …

Zanimljiva matematika

Ucenici rade zanimljive zadatke iz matematike (Prilog1), koje mogu proveriti u resenjima (Prilog2). …

Систематизација

Ученици раде заостале стране у Радној свесци и Атосу из области: Скуп природних бројева, Изрази, …

„Математички воз -систематизација“

Ученици имају задатак да путују возом математике. У ком вагону ће се возити, зависи од  …

Изрази

Изрази …

Вежбање

Вежбање …

Запремина- вежба 1

Ученици раде 72. страну у Атосовој збирци. …

Запремина- вежба

Ученици раде 70. и 71. страну у Атосовој збирци. …

Запремина, мерне јединице-вежба

Ученици раде 69. страну у Атосовој збирци. У прилогу се налазе решења, како би проверили …

Радна свеска 161. и 162. страна -решења

Запремина квадра и коцке

Запремина квадра и коцке Ученици отварају документ, прво пажљиво читају па онда преписују означено. Након …

Запремина тела

Запремина тела Ученици отварају документ у прилогу. Прво треба пажљиво да га прочитају, након тога …

Исправак писане вежбе

Ученици имају задатак да ураде исправак писаног задатка из математике. У прилогу су решења са …

Занимљиве вежбе

Ученици имају задатак да провере своје знање из математике путем игрица. https://wordwall.net/play/1392/792/166 https://wordwall.net/play/1965/991/613 …

Писана вежба

Ученици у својим свескама записују данашњи датум и стављају наслов ,,Четврти писани задатак“. Задаци из …

Писана вежба

Ученици у својим свескама записују данашњи датум и стављају наслов ,,Четврти писани задатак“. Задаци из …

Решења припреме за писану вежбу

Решења припреме за писану вежбу Ученици могу проверити свој рад. …

Припрема за писану вежбу

Припрема за писану вежбу Ученици треба да препишу задатке  из прилога и ураде их. У …

Сложене неједначине

Ученици треба да погледају поступак за решавање сложених  неједначина: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1424606/526/os4-matematika-nejednacine-prvi-deo (4. и 5. задатак гледају па  …

Сложене једначине

Ученици записују наслов ,,Сложене једначине„. Ученици треба, на следећем линку, да се подсете обичних једначине …

Нејeдначине-табела

Нејeдначине-табела   Ученици треба да се подсете: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1424606/526/os4-matematika-nejednacine-prvi-deo (видећете да је5. задатак сложена неједначина) https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1426739/526/os4-matematika-nejednacine-drugi-deo (видећете да …

Просте неједначине 1

Ucenici rade 150. i 151. stranu u radnoj svesci. …

Просте неједначине

Просте неједначине Ученици имају задатака да препишу у своје свеске  дате примере из прилога. (обележено …

Једначине

Једначине Ученици раде наставни листић у документу. …

Једноставне једначине-вежба

Ученици раде 147.  и  148. страну у радној свесци. …

Једноставне једначине

Једноставне једначине Ученици отварају документ у прилогу. Наведене примере раде и записују правила. Након тога …

Изрази- вежба кроз каталог цена

Изрази- вежба кроз каталог цена У прилогу имате задатке. Цене датих уређаја са слике су …

Изрази-вежба 1

Ученици раде преостале задатке са 63. стране из Атосове збирке. …

Изрази-вежба

Ученици раде  првих 7 задатака из Атосове збирке, страна 63. …

Решавање задатака помоћу израза- вежбање

Ученици раде 143. и 144. страну у радној свесци. …

Решавање задатака помоћу израза

Ученици раде 141. и 142. страну у Радној свесци. …

Математички изрази

Ученици раде 62. страну у Атосовој збирци. …

Вредност израза

Вредност израза Ученици отварају документ у прилогу и преписују запис у свеску. Након тога раде …

Математички изрази

Математички изрази Ученици преписују у свеску документ дат у прилогу. Након тога раде 137. и …

Површина-провера знања

Ученици имају задатак да провере своје знање из области ,,Површина квадра и коцке„. Провера знања …

Површина- вежбање

Ученици раде 40. и 41. страну у Атосовој збирци. …

Вежбање

Ученици раде 39. страну, до краја,  у Атосовој збирци. …

Површина- вежба

Ученици раде преостале задатке са 37.стране  у Атосу. …

Површина квадра и коцке- вежба

Ученици раде првих пет задатака са 37. стране и првих пет задатака са 39.стране у …

Површина квадра и коцке -вежба 3

Ученици отварају  два видео линка у прилогу. Преписују задатке у свеску и раде, има их …

Радна свеска- решења

Радна свеска- решења 132. i 133. страна …

Површинa

Ученицима је дат видео линк. Видео садржи задатке са објашњењима. Ученици треба да препишу задатке …

Површина квадра и коцке- вежбање 2

Ученици за утврђивање градива о површини квадра и коцке раде 135. страну у радној свесци. …

Површина квадра и коцке- вежбање 1

Ученици за утврђивање градива о површини квадра и коцке раде 134. страну у радној свесци. …

Површина квадра и коцке

За утврђивање површине квадра и коцке, ученици раде 132. и 133. страну у радној свесци. …

Површина квадра и коцке

За утврђивање површине квадра и коцке, ученици раде 130. и 131. страну у радној свесци. …

Површина коцке

Површина коцке Ученици преписују другу и трећу слику из документа (Прилог), и након тога раде …

Површина квадра

Површина квадра Ученици читају 122. страну у уџбенику. Када je прoчитају, записују наслов ,,Површина квадра„ …

Мрежа површи квадра и коцке

Ученици за утврђивање мреже површи коцке раде страну 36 у Атосовој збирци. …

Мрежа коцке

Погледати дату презентацију.Затим, преписати у свеску (1., 2. и 3.) слајд. и нацртати мрежу коцке- …

Мрежа квадра

У датој презентацији проверите, да ли имате записано у својим свескама ( 1,2,3 и 4.слајд) …

Особине квадра и коцке

Ученици, како би утврдили знање о особинама квадра и коцке, раде 124. и  125. страну …

Особине коцке

Учимо шта је коцка  и њене особине. Ученици ће записати наслов ,,Коцка и особине коцке“ …

Особине квадра

Ученици обнављају област множења и дељења у виду провере. (СЛИКА) Учимо шта је квадар и …

Множење и дељење у скупу природних бројева

Ученици обнављају градиво из множења и дељења на занимљив начин, играјући дате игрице. МАТЕРИЈАЛ ЗА …

Mnozenje i deljenje u skupu prirodnih brojeva

Ucenici utvrdjuju gradivo radeci zadatke( prilog). U sveskama zapisuju naslov Vezbanje, tekst zadatka se ne …

Множење и дељење у скупу природних бројева

Ученици утврђују градиво множења и дељења радом у радној свесци, стране 118, 122 и 123. …

Зависност производа од чинилаца и сталност производа

За утврђивање ове наставне јединице ученици раде приложене наставне листиће. Задаци се преписују и раде …

Зависност производа од чинилаца и сталност производа

Записати наслов лекције ,,Зависност производа од чинилаца и сталност производа“. Затим, пратећи презентацију уочите промене …

Множење и дељење збира и разлике бројем

Записати наслов лекције ,,Множење и дељење збира и разлике бројем“.Затим пратећи презентацију учите правила множења …

Множење и дељење збира и разлике бројем

Записати наслов лекције ,,Множење и дељење збира и разлике бројем“. Затим пратећи презентацију учите правила …

Својство операције множења и дељења

Ученици записују наслов лекције  ,,Својство операције множења и дељења„ и након тога обнављају лекцију и …

Изводљивост операција множења и дељења у скупу природних бројева

Ученици за обраду ове наставане јединице гледају видео у линку. https://www.youtube.com/watch?v=r0PuxIe6_is Након датих примера у …

Изводљивост операција множења и дељења у скупу природних бројева, 19.3.

Ученици за обраду ове наставане јединице гледају видео у линку. https://www.youtube.com/watch?v=r0PuxIe6_is Након датих примера у …

Mnozenje i deljenje u skupu prirodnih brojeva

Ucenici cetvrtog razreda utvrdjuju gradivo iz mnozenja i deljenja u skupu prirodnih brojeva radom na …

Скуп природних бројева

Наставна јединица која је емитована на РТС-у. Следеће задатке са листића не морате преписивати, већ …