IV разред – Грађанско васпитање

„Мрежа живота“-радионица

„Мрежа живота“ Ученици кроз игру уочавају међузависност која постоји у …

„Међузависност“

„Међузависност“ Ученици имају задатак да кроз игру уоче међузависност која …

Аргументујемо и заступамо наше интересе

Ученик има задатак да изабере аспект школског живота којим ће …