III разред – Природа и друштво

Култивисане животне заједнице

Уради задатке на 86. и 87. страни у Радној свесци. …

КУЛТИВИСАНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У Радној свесци уради задатке на 84. и 85. страни. …

Култивисане животне заједнице-Повртњак

Култивисане животне заједнице-Повртњак …

Култивисане природне животне заједнице- Повртњак

Култивисане природне животне заједнице- Повртњак …

Култивисане животне заједнице-Њива

1. Одгледај презентацију на линку  https://www.slideshare.net/dvucen/ss-62980295 2. Прочитаj лекцију из Уџбеника стр. 126, 127, 128. …

Упутство

Подсети се шта си читао/читала о барама и језерима у Уџбенику. У Радној свесци уради …

Природне водене животне заједнице- Баре и језера

Одгледај дату презентацију. Прочитај у Уџбенику о барама и језерима на 122., 123., 124. и …

Природне водене животне заједнице-Реке

Подсети се шта си читао/читала о рекама у Уџбенику. У Радној свесци уради задатке на …

ВОДЕНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РЕКЕ

Препиши у свеску следећи запис. ВОДЕНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РЕКЕ …

ВОДЕНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РЕКЕ-обрада

У Уџбенику од 118. до 121. стране прочитај о рекама. Одгледај дату презентацију и сазнај …

Копнене животне заједнице- Ливаде и пашњаци

Подсети се шта си научио/научила о ливадама и пашњацима гледајући кратку презентацију коју су урадили …

Ливаде и пашњаци

Ливаде и пашњаци http://www.authorstream.com/Presentation/mjski-2858365-livada-pasnjak/ …

Шуме-наше зелено благо-утврђивање

Подсети се шта си научио/научила о шуми гледајући кратку презентацију на датом линку https://www.youtube.com/watch?v=W6Kf8SCzUBA Уради у …

Шуме-наше зелено благо

Прочитај у Уџбенику лекцију Шуме -наше зелено благо, која је дата од 110.-113. стране. Одгледај …

Веза живе и неживе природе

Веза живе и неживе природе Обновићемо о узајамној повезаности живе и неживе природе. Одгледај  презентацију …

У природи је све повезано

У Уџбенику на 108. и 109. страни прочитај лекцију -У природи је све повезано. Одгледај …

Животне заједнице

Прочитај у Уџбенику лекцију  Животне заједнице на 106. стр. Погледај презентацију коју су урадили ученици …

Падање, клизање и котрљање тела наниже- проширивање знања о кретању

Прочитај у Уџбенику лекцију Различити облици кретања на 100. стр. Погледај презентацију коју је урадила …

Različiti oblici kretanja

Pročitajte u Udžbeniku za prirodu i društvo o različitim oblicima kretanja. Zapišite u svesku sledeće: …

Особине материјала

Особине материјала …