III разред – Математика

Бројевни изрази са више операција

Уради задатке на 94. страни у Радној свесци. …

Редослед извођења рачунских операција-текстуални задаци

Уради задатке на 93. страни у Радној свесци. …

РЕДОСЛЕД ИЗВОЂЕЊА РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА

У Радној свесци уради задатке на 92. страни. …

Редослед извођења рачунских операција

Уради задатке на 91. страни у Радној свесци. …

Шта смо научили

Пажљиво прати час на РТС-2. У Радној свесци уради задатке на 116.страни. …

Обим троугла

Пажљиво прати час на РТС2 о геометријским фигурама. Уради задатке у Радној свесци на 112. …

Обим троугла

Обим троугла …

Троугао. Врсте троуглова. Цртање троугла.

Троугао. Врсте троуглова. Цртање троугла. …

Обим правоугаоника и квадрата – утврђивање

 Погледај пажљиво ТВ час на РТС2 и видео о обиму правоугаоника и квадрата на линковима      …

Обим квадрата

Обим квадрата Прилог …

Обим правоугаоника

Обим правоугаоника   Погледај пажљиво ТВ час на РТС2 и видео о обиму правоугаоника на линку …

Правоугаоник и квадрат

Правоугаоник и квадрат Пажљиво прати час на РТС2. Прочитај о правоугаонику и квадрату у Уџбенику …

Графичко надовезивање дужи

Пажљиво прати час на РТС-2 и у Радној свесци уради задатке на 68.страни. …

Круг и кружница; Цртање круга и кружнице

Пажљиво прати час на РТС2 о кругу и кружници. У Уџбенику на 67. и 68. …

Разомци 3.део – утврђивање

Уради задатке на 127. стр. у Радној свесци.  …

Разломци 2.део – утврђивање

Понови још једном све о разломцима. Уради задатке (9,10,11,12,13,14 и 15 ) у Радној свесци …

Разломци – утврђивање

Понови још једном све о разломцима. Уради задатке (1,2,3,4,5,6,7 и 8) у Радној свесци на …

Разломци ; Упоређивање разломака

Прочитај  о разломцима у Уџбенику на 86. и 87.страни. Уради задатке у Радној свесци  на …

Разломци 1/3, 1/6, 1/9, 1/7

Разломци  1/3, 1/6, 1/9, 1/7 Пажљиво одгледајте презентацију. Погледајте објашњење и у Уџбенику на 87.страни, …

Разломци 1/5, 1/10, 1/100 и 1/1000 – утврђивање

Прочитај још о разломцима у Уџбенику на 86. и 87.страни. Уради задатке у Радној свесци …

Pазломци 1/5, 1/10, 1/100 и 1/1000

Уради задатке у Радној свесци на 119.страни. https://www.youtube.com/watch?v=Q3DcBYOXHVk …

Разломци 1/2, 1/4 и 1/8

Разломци 1/2, 1/4 и 1/8 …

Веза множења и дељења

Уради задатке у Радној свесци на страни 90. …

Једначине са множењем и дељењем-утврђивање

Једначине са множењем и дељењем-утврђивање У свсци уради задатке са наставног листа. Текст задатка не …

Редослед рачунских операција

Пажљиво прати час на РТС-2 о редоследу рачунских операција. Допунски задаци: Уради задатке на датом …

Једначине с дељењем-утврђивање

Пажљиво прати час на РТС2 о једначинама. Уради задатке у Радној свесци на 101. и …

Једначине с дељењем-одређивање непознатог делиоца

Пажљиво прати час на РТС3 о једначинама с непознатим делиоцем. На датом линку одгледај презентацију …

Једначине с дељењем-одређивање непознатог дељеника

Пажљиво прати час на РТС2 о једначинама с непознатим дељеником. На датом линку одгледај презентацију …

Једначине с множењем

Пажљиво прати час на РТС2 о једначинама с множењем. На датом линку одгледај презентацију о …

Дељење до 1000 – вежбање

Дељење до 1000 – вежбање …

Дељење бројева до 1000 – вежбање

Дељење бројева до 1000 – вежбање …

Дељење до 1000

Дељење до 1000 …

Зависност и сталност количника

У Уџбенику на 78. страни прочитај још једном и подсети се зависности и сталности количника. …

Сталност количника-обрада

Прочитај о сталности количника на 78. страни у Уџбенику (само трећи пример). Одгледај дату презентацију …

Дељење са остатком

Пажљиво прати ТВ час на РТС-2 и обнови градиво о дељењу са остатком. Допунски задаци: …

Зависност количника од дељеника

Прочитај о зависности количника од делиоца на 78. страни у Уџбенику (само други пример). Одгледај …

Зависност количника од дељеника

Прочитај о зависности количника од дељеника на 78. страни у Уџбенику (само први пример). Одгледај …

ЗАВИСНОСТ И СТАЛНОСТ ПРОИЗВОДА

У уџбенику на 77. страни прочитај о зависности производа од чинилаца. Одгледај о зависности производа …

СТАЛНОСТ ПРОИЗВОДА

У уџбенику на 77. страни прочитај о сталности производа. Одгледај о зависности производа од чинилаца …

ЗАВИСНОСТ ПРОИЗВОДА ОД ЧИНИЛАЦА

У уџбенику на 77. страни прочитај о зависности производа од чинилаца. Одгледај о зависности производа …

Uradi zadatke

U Radnoj svesci za matematiku na 63.strani uradi zadatke. …

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim, utvrđivanje

U Radnoj svesci za matemaтiku na  62. strani uradi zadatke. …

Писмено дељење (број стотина и десетица није дељив делиоцем) – утврђивање

У Радној свесци за математику на 59. страни уради задатке (од 4. до 9.). …

Писмено дељење (број стотина и десетица није дељив делиоцем) – обрада

 У уџбенику за математику на 64. страни објашњен је поступак писменог дељења(број десетица није дељив …

Писмено дељење (број десетица није дељив делиоцем)- утврђивање

У уџбенику за математику на 63. страни објашњен је поступак писменог дељења(број десетица није дељив …

Писмено дељење (број десетица није дељив делиоцем)- обрада

У уџбенику за математику на 63. страни објашњен је поступак писменог дељења (број десетица није дељив …

Писмено дељење (број стотина није дељив делиоцем)- утврђивање

Подсети се у  уџбенику за математику на 62. страни објашњеног  поступака писменог дељења(број стотина није …

Писмено дељење (број стотина није дељив делиоцем)-обрада

У уџбенику за математику на 62. страни објашњен је поступак писменог дељења(број стотина није дељив …

Deljenje sa ostatkom-utvrdjivanje

Pogledati link  https://www.youtube.com/watch?v=aPlP8axhGRc i podsetiti se deljenja sa ostatkom. Uraditi zadatke u Radnoj svesci na …

Deljenje sa ostatkom

U Udžbeniku za matematiku na 65. strani dat je postupak deljenja trocifrenog broja jednocifrenim, sa …

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim

Postupak deljenja odgledati na sledećem linku. Koristiti  udžbenik na 63. strani. Uraditi zadatke u radnoj …