III разред – Енглески језик

CAN

час  Наставна јединица: CAN …

Present Simple Tense

67. час  Наставна јединица: Present Simple Tense 68. час  Наставна јединица: Present Continuous  Tense …

There is/ are

There is/ are Have got / has got …

Game on 2

64. час  РТС 2  Наставна јединица: Game on 2 65. час  Наставна јединица: Систематизација 1-2 …

Game on 1

61. час  РТС 2  Наставна јединица: Game on 1 62. час  Наставна јединица: Present Continuous …

I can do it! – Things we do

RTS 2 I can do it! Things we do   …

Welcome to my home – Science

РТС 2     Welcome to my home Science Unit 7 – утврђивање …

Story 7

Разред 3-1,2,3,4,5 час Циљ:  Увежбати питања и одговоре за 3. лице једнине презента My dear …

There is no place like home

Разред 3-1,2,3,4,5 час РТС 2 Циљ:  Поновити називе просторија и делова намештаја My dear pupils, …

Skills

Поновити LIKE, LIKES, DON’T LIKE, DOESN’T LIKE Skills …

Celebrations around the world – Easter

Celebrations around the world Easter …

Family meal

Family meal Do you speak English?   …

Утврдити садашње време за 3. лице једнине

56.час 57.час …

Лекције

53.час 54.час 55.час …