II разред – Српски језик

Писана слова латинице Gg, Ff

Писана слова латинице Gg, Ff …

Писана слова латинице Lj lj, Nj nj, Dž dž

Писана слова латинице Lj lj, Nj nj, Dž dž …

Писана слова латинице Žž, Šš, Čč, Ćć

Писана слова латинице Žž, Šš, Čč, Ćć …

Писана слова латинице Zz, Dd, Đđ

Писана слова латинице Zz, Dd, ĐđPisana slova latinice Zz, Dd, Đđ …

Писана слова латинице Ss, Ll

Писана слова латинице Ss, Ll …

Писана слова латинице Ii, Nn, Vv, Rr

Писана слова латинице Ii, Nn, Vv, Rr …

,,Два писма“, Александар Поповић

,,Два писма“, Александар Поповић …

Oglasi Šumskih novina

Oglasi Šumskih novina …

Šuma život znači

Šuma život znači …

Pisana slova latinice Pp, Bb, Cc, Hh, Uu

Pisana slova latinice Pp, Bb, Cc, Hh, Uu …

Писана слова латинице Аа, Ее, Оо, Јј, Мм, Тт, Кк

Писана слова латинице Аа, Ее, Оо, Јј, Мм, Тт, Кк …

Vrste reči

Vrste reči …

,,Моји изуми“, Никола Тесла

,,Моји изуми“, Никола Тесла …

Štampana slova latinice – utvrđivanje

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE dokument_01 …

Skracenice

Skracenice …

Писање речце НЕ

Писање речце НЕ …

Именице и глаголи – утврђивање

Утврђујемо знања о именицама и глаголима. Урадити задатке на листићу штампаним словима латинице. Именице и …

Избор из збирке песама Ма шта ми рече, Љубивоја Ршумовића

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

,,Пролећница“ Ј. Ј. Змај

Читамо и пишемо штампаним словима латинице МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Штампана слова латинице G g и F f; Реченице по значењу; Абецеда

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Вежбамо научена слова латинице и правопис

Вежбамо научена слова латинице и правопис МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Штампана слова латинице Lj lj, Nj nj, Dž dž

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Штампана слова латинице Ž ž, Š š, Č č, Ć ć

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …