II разред – Математика

Седмина и деветина

Седмина и деветина …

Трећина и шестина

Трећина и шестина …

Petina i desetina

Petina i desetina …

Половина, четвртина и осмина

Половина Четвртина и осмина …

Одређујем непознати чинилац

Одређујем непознати чинилац …

Одређујем непознати делилац

Одређујем непознати делилац …

Одређујем непознати дељеник

Одређујем непознати дељеник …

Deljenje – provera

Deljenje – provera …

Deljenje (drugi deo)

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE dokument_01 …

Делим разлику бројем

Делим разлику бројем …

Делим збир бројем

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Deljenje- tekstualni zadaci

Deljenje- tekstualni zadaci …

За толико мањи и толико пута мањи број

За толико мањи и толико пута мањи број …

Делим бројевима 8 и 9

Делим бројевима 8 и 9 …

Делим бројевима 6 и 7

Делим бројевима 6 и 7 …

Делим бројевима 3 и 4

Делим бројевима 3 и 4 …

Делим бројем 10

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Делим бројем 5

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Делим бројем 2

Делим бројем 2 …

Deljenje brojem 2

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE dokument_01 …

Zadaci sa dve operacije;Mnozenje dvocifrenog i jednocifrenog broja

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …

Sabiranje i oduzimanje do 100

МАТЕРИЈАЛ ЗА САЈТ документ_01 …

Замена места сабирака и здруживање сабирака

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ документ_01 …