I разред – Свет око нас

Домаћи за 26.мај

Прочитати лекцију на страни 109. у уџбенику и урадити у радној свесци страну 44. …

Домаћи за 21.мај

Урадити листић у прилогу. Прилог …

Изглед земљишта

У претходном домаћем задатку бавили смо се земљиштем као делом неживе природе. У уџбенику на …

3емљиште

Данас ћемо се бавити још једним делом неживе природе, а то је земљиште. У уџбенику се …

Домаћи за Свет око нас

Данас је потребно да се подсетите шта сте на претходним часовима научили о Сунцу и …

Домаћи за 23.април

Прошле недеље сте учили о води, где се она појављује у природи и за шта …

Облици воде у природи

Облици воде у природи Пажљиво прочитати лекцију Облици воде у природи са стране 98. и …

Сунце је извор живота

*Пажљиво погледај фотографије на страни 96. и 97. у уџбенику и пажљиво прочитај текст. *У …

Систематизација знања о живој природи

Систематизација знања о живој природи Обновити знања о живој природи, стаништима живих бића, деловима биљака, …

Домаћи задатак

Пажљиво прочитати лекцију  Делови тела човека на страни 94. Добро погледати слике дечака и девојчице, …

Домаћи

Прочитати пажљиво лекцију Делови тела животиња  на страни 92. и 93. и пажљиво погледати илустрације …

Животиње које човек гаји

Нека ученици пажљиво прочитају лекцију Животиње које човек гаји, у уџбенику. Затим, нека у свесци …

Domaći za sva odeljenja prvog razreda

Podsetiti se lekcija: Biljke i životinje u našoj okolini i lekcije Biljke koje čovek gaji. …

Биљке које човек гаји

Биљке које човек гаји Učenici 1. razreda treba da pročitaju lekciju Biljke koje čovek gaji …

Zivot u vodi i pored nje

Живоу у води и поред ње- саржај доступан на интернету U vodi i_oko_nje_1.razred from Gorica …

Živimo zdravo

Понављање, увежбавање и утврђивање садржаја …