I разред – Математика

Новац и пара

Одељење 1/1, 1/2, 1/4 и 1/5 Динар и пара   Радна свеска Атос страна 73. страна …

Вежбање

План за радни дан четвртак 28.5.2020. Одељење 1/1, 1/2, 1/4 и 1/5 Вежбање Уџбеник 78. …

Новац; Тачка и линија. Дуж

План за радни дан уторак 26.5.2020. Одељење 1/1 и 1/5 Новац Уџбеник 75. страна Одељење …

Новац; Линије

Одељење 1/1 и 1/5 Новац Уџбеник 74. страна Одељење 1/2 и 1/4 Линије (отворене, затворене; …

Метар

Одељење 1/1, 1/2, 1/4 и 1/5 Атос збирка 74. страна Одељење 1/3 Задаци по недељном …

Мерење и мере

Одељење 1/1 и 1/5 Мерење дужине уџбеник 72. страна    Одељење 1/2 и 1/4 Ученици …

Мерење и мере

Одељење 1/1 и 1/5 Мерење дужине уџбеник 71. и 72. страна https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1458032/518/os1-matematika-merenje-duzine-nestandardnim-jedinicama-mere-utvrdjivanje Одељење 1/2 и …

План за радни дан понедељак

Одељење 1/1 и 1/5 Одузимање до 100 Радна свеска Атос 72. страна Одељење 1/2 и …

План за радни дан

Одељење 1/1 и 1/5 Одузимање до 100 (облика 68 – 20) Збирка Атос 69. страна. …

Вежбање

Одељење 1/1 и 1/5 Одузимање до 100 (облика 75 – 21) Збирка Атос 71. страна. …

Забавна математика

Забавна математика Математичке мозгалице https://zelenaucionica.com/matematicke-mozgalice-za-prvake/ Математички квиз https://zelenaucionica.com/matematicki-kviz/ Хајде да се играмо ☺ Хајде да рачунамо, бројимо …

Вежбање

Одељење 1/1 и 1/5 Сабирање бројева (46 + 14) Уџбеник 68. страна. Одељење 1/2 и …

Сабирање бројева (46 + 14) 

Прочитајте пажљиво објашњење у уџбенику на 66. страни како рачунамо збир бројева 46 и 16. …

Вежбање 2

Урадите 64. страну у уџбенику …

Вежбање 1

Урадите задатке у уџбенику на 63. страни. Срећан и успешан рад! …

Вежбање 1

Урадите задатке на 62. страни у уџбенику …

Одузимање бројева (76 – 24)

Пажљиво прочитајте текст. Обратите пажњу шта је у задатку познато, а шта се од вас …

Одузимање бројева (76 – 24)

Пажљиво посматрајте цртеж у уџбенику на 59. страни на коме је разлика бројева 76 и …

Одузимање бројева (68 – 40)

Урадити задатке у уџбенику на 58. страни. …

Одузимање бројева (68 – 40)

Пажљиво погледајте цртеж на коме је представљена разлика бројева 68 и 40 помоћу десетица и …

Сабирање до 100 (облика 42+13)

Урадити задатке на 70. страни у Атос збирци.  …

Сабирање бројева (64 + 23)

Прочитајте пажљиво објашњење у уџбенику на 53. страни и запамтите кад сабирате два двоцифрена броја прво …

Сабирање облика (45 + 30)

Урадити задатке на 68. страни у Атос збирци …

Сабирање бројева (46 + 30)

Да се подсетимо:  десетице прве стотине– уџбеник 31. страна. Правила рачунске операције сабирање.  Научили смо да ако …

Вежбање

Сабирање и одузимање десетица прве стотине-вежбање   Збирка задатака Атос, страна 58.   …

Одузимање облика (49-7)

Збирка задатака Атос урадити задатке на страни 64. …

Задаци из математике

1/1 и 1/5 Вежбање Урадити задатке у уџбенику на 50. страни Одузимање бројева (48-5) – …

Одузимање бројева (48 – 5) ВЕЖБАЊЕ

Одузимање бројева (48 – 5) ВЕЖБАЊЕ Урадити задатке у уџбенику на 49. и 50. страни. …

Одузимање бројева (48-5)

Погледати илустрацију на којој је приказана разлика бројева 48 и 5, а затим прочитати објашњење …

Одузимање бројева до 100 (облика 48 – 8)

Одузимање бројева до 100 (облика 48 – 8) Задатак за 1/1, 1/2, 1/4 и 1/5 …

Сабирање бројева до 100 (облик 34 + 5)

Сабирање бројева до 100 (облик 34 + 5) задатак за 1/1, 1/2, 1/4 и 1/5 …

Сабирање бројева до 20 (са прелазом преко десетице) 1/1, 1/2, 1/4 и 1/5

Збирка задатака Атос 51. страна. …

Одузимање бројева (36-6)

Погледајте илустрацију и прочитајте објашњење у уџбенику на 44. страни. Запамтите, разлику бројева 36 и …

Сабирање бројева (32 + 5)

У уџбенику на 42. страни пажљиво погледајте цртеж на којем је приказан збир бројева 32 …

Сабирање бројева (20 + 4)

Да се подсетимо (усмено одговорити на питања): 1. Наброј једноцифрене бројеве. 2. Наброј десетице прве …

Упорђивање бројева прве стотине

Пажљиво прочитајте текст и погледајте илустрације на 34. страни. Да вас подсетимо, упоредити значи одредити …

Бројеви прве стотине

У уџбенику на 31. страни прочитајте текст. Посебну пажњу обратите којим бројем почиње, а којим …

Сабирање и одузимање десeтица

Након што сте пажљиво пратили час на РТС 3 пронађите лекцију у уџбенику на 28. …

Десетице прве стотине

Решити задатке у Атос збирци на 56. страни …

Десетице прве стотине. Упоређивање десетица

Прочитајте пажљиво текст на 24. страни и запамтите како правилно треба пишемо десетице прве стотине. …

Vezbanje

Задаци за вежбање у нашем уџбенику су распоређени од лакших ка тежим. Сетите се да …

Одузимање бројева (12 – 5)

Пажљиво прочитајте текст на 17. страни који ће вам олакшати рад задатака на 18. страни …

Сабирање и одузимање

Задаци за увежбавање градива Атос збирка задатака 48. страна …

Сабирање бројева (7 + 5 )

Написати наслов у свеску за математику, преписати уводни поступак сабирања који је објашњен у уџбенику …

Како се решавају задаци из математике?

1. Задатак прочитајте, ако је потребно и неколико пута, и решавајте пажљиво. 2. Веома је …

Oduzimanje brojeva (17 – 10, 17 – 12)

Математика 1, уџбеник математике за први разред основне школе 4. део, 11. и 12. страна …

Одузимање бројева (18 – 5)

Математика 1, уџбеник математике за први разред основне школе 4. део, 9. и 10. страна …

Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem

Драга децо, Након што пажљиво одгледате час на РТС-у и поновите оно што смо заједно …

Oduzimanje brojeva u drugoj desetici

Драга децо, Након што пажљиво одгледате на час на РТС-у за даљи рад пратите интсрукције …

Sabiranje do 20

Sabiranje

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE dokument_01 …

Сабирање бројева (13 + 2)

Понављање, увежбавање и утврђивање садржаја https://www.math10.com/testovi/sabiranje-i-oduzimanje-do-10.html …