Формуле и функције

Информатика и рачунарство, 8. разред

Наставна јединица: Формуле и функције

Предметни наставник: Бојана Весковић

На овом часу ћемо видети:

 • планирање табеле,
 • унос датума и времена у табелу,
 • рачун са подацима који представљају датум и време,
 • оквире око ћелије и поравнавање садржаја ћелије.

У прилогу можете преузети лекцију и упутство за рад.

Форматирање табеле

Аутоматска рекалкулација

На овом часу ћемо:

 • поновити унос формула у табелу,
 • поновити унос бројева и формула у табелу,
 • показати брзо копирање формула,
 • показати аутоматску рекалкулацију у случају измене података, и
 • показати додавање врста и колона табели.

Селектовање групе ћелија и уређивање табелe

 • уношење формула и брзо копирање (подсећање и мала новина),
 • селектовање групе ћелија,
 • приказивање бројева са датим бројем децимала,
 • промена боје ћелије, као и боје и стила текста.

У прилогу можете преузети лекцију и упутство за рад.

Прилог

Унос података (једноставне формуле)

Драги осмаци, овде можете преузети лекцију за ову седмицу. Пажљиво погледајте документ и поновите код куће све што сте прочитали. Уколико имате питања можете ми писати на мејл informatikaitehnika@gmail.com   

Радно окружење програма за табеларне прорачуне, Креирање радне табеле и унос података

Драги осмаци, овде можете преузети лекције за прва два часа. Пажљиво погледајте документ и поновите код куће све што сте прочитали. Уколико имате питања можете ми писати на мејл informatikaitehnika@gmail.com

Документ