Слободна наставна активност (Креативно писање)

Драги седмаци,
Погледајте у оквиру Активности библиотеке како се пише приказ како бисте били спремни за конкретне задатке у вези са приказом књижевних дела.
Ако имате питања, пишите на имејл ana.m.vuckovic@gmail.com.
Поздрав,
наставница Ана Стојановић

ХОР И ОРКЕСТАР

СЛУШАЊЕ ХОРСКЕ И ОРКЕСТАРСКЕ МУЗИКЕ
5.МАРКО ТАЈЧЕВИЋ: “ДОДОЛСКЕ ПЕСМЕ“
6.МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ:“МУХА И КОМАРАЦ“
7.ФРЕДЕРИК ШОПЕН :“ЖЕЉА“
8.ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ : “УСПАВАНКА“
НАСЛОВЕ СЛУШАНИХ КОМПОЗИЦИЈА УПИСУЈЕМО У СВЕСКУ,ЗАПИСУЈЕМО И КО ИЗВОДИ КОМПОЗИЦИЈЕ (СОЛИСТА,ХОР – МУШКИ,ЖЕНСКИ,МЕШОВИТИ,ДЕЧИЈИ,А КАПЕЛА И СЛ.) И НАШ УТИСАК О СЛУШАНИМ ДЕЛИМА

Креативно писање

Драги седмаци,
У прилогу је материјал који ће вам помоћи да уочите разлику између књижевног и некњижевног текста. Погледајте и материјал који је постављен у оквиру Активности библиотеке.
За сва питања пишите на имејл ana.m.vuckovic@gmail.com.
Поздрав,
наставница Ана Стојановић

Исхрана спортиста

Исхрана спортиста

Хигијена руку

Хигијена руку