Религија у раном средњем веку- обрада и утврђивање

Презентација је садржај два часа која ће се радити током ове недеље у школи 05.10-11.10.2020.
Група Б ове недеље похађа часове у школи (припремите домаћи задатак, прегледаћу га)
Група А прати ртс онлајн наставу.
Све нејасноће око градива ћемо разјаснити када се будемо видели на часу.

Ученици одељења VIраде домаћи задатак који је дат у презентацији. Домаћи радите редовно, прегледаћу га првом приликом када се будемо видели на часу.

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРЕЗМИТЕ ОВДЕ.

Арабљани и Државе раног средњег века- утврђивање

Презентација је садржај два часа која ће се радити током ове недеље у школи 28.09-04.10.2020.
Група A ове недеље похађа часове у школи (припремите домаћи задатак, прегледаћу га)
Група Б прати ртс онлајн наставу. Све нејасноће око градива ћемо разјаснити када се будемо видели на часу.

Презентацију преузмите ОВДЕ.

Ученици одељења VIраде домаћи задатак који је дат у презентацији. Домаћи радите редовно, прегледаћу га првом приликом када се будемо видели на часу.

Државе раног средњег века- Византија и Франачка

Презентација је садржај два часа која ће се радити током ове недеље у школи 21.09-27.09.2020.
Група Б ове недеље похађа часове у школи (припремите домаћи задатак, прегледаћу га)
Група А прати ртс онлајн наставу. Све нејасноће око градива ћемо разјаснити када се будемо видели на часу.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Ученици одељења VIраде домаћи задатак који је дат у презентацији. Домаћи радите редовно, прегледаћу га првом приликом када се будемо видели на часу.

Прва недеља 1-4. септембра

Шести разред:

1. Уводни час. Доба средњег века и раног новог века
2. Извори за проучавање историје средњег века и раног новог века-Обрада
Прочитати увод у уџбеник и лекцију о изворима. Обратити пажњу на болдоване термине и појмове на маргинама текста.

Историја 28. 09-2.10.

9. Византија, Франачка и Арабљани у раном средњем веку-утврђивање
10. Настанак феудалог друштва-обрада

Појмови везани за лекцију и користити Историјски атлас

Седми разред:
9.Француска револуција проглашење републике-утврђивање
10. Наполеонови ратови-обрада
  Појмови везани за лекцију и користити Историјски атлас

Велика сеоба народа- обрада и утврђивање

У једној презентацији су обједињене две лекције које су рађене током ове недеље 14.09-20.09.2020.
Ученици одељења VI2  раде домаћи који је дат у презентацији. Домаћи радите редово, прегледаћу га првом приликом када се будемо видели у школи на часу.

Презентацију преузмите ОВДЕ.

 

Срдачан поздрав,

Марија Јовичић.

Доба средњег века и извори за проучавање историе средњег века

У једној презентацији су обједињене две лекције од претходне недеље. Ученици одељења VI2  раде домаћи који је дат у презентацији. Домаћи радите редоно, прегледаћу га првом приликом када се будемо видели у школи на часу.

 

Презентацију преузмите ОВДЕ.