6. разред – 6/4

– Удруживање ћелија у колоније

Једноћелијски организми исте врсте се удружују у колоније. У њима је извршена подела активности: неке ћелије учествују у размножавању, неке у исхрани, а неке у кретању. Волвокс је колонија једноћелијских зелених алги облика лопте, пречника 2 до 3 милиметара. Колонија има 500 до 50 000 јединки. Неки научници тврде да је овај колонијални облик претходница вишећелијских организама

Домаћи задатак: питања са 27. стране.

 

– Вишећелијски организми
Грађени су од великог броја ћелија са једром и припадају домену еукариота. У вишећелијске организме спадају: вишећелијске алге и гљиве, биљке, животиње и човек. Ћелије су код ових организама удружене у ткива и органе, а код животиња и системе органа и специјализоване су за обављање различитих улога.

Домаћи задатак: питања 29. стране.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 6-1 6-2

Надам се да сте одговорили на она задата питања од прошлог часа.
Ево једног текста који треба прочитати и треба да се на основу њега напишу 7-8 питања  у свеску из биологије, тако да питања имају одговоре у овом тексту.
На пример : реченица
Концепт одрживог развоја је релативно нови концепт који је уведен с циљем да се превазиђу недостаци претходних модела развоја.
Питање:  Са којим циљем је уведен концепт одрживог развоја?

Концепт одрживог развоја је релативно нови концепт који је уведен с циљем да се превазиђу недостаци претходних модела развоја; пре свега, запостављање питања заштите животнесредине. Одрживи развој тежи успостављању равнотеже међу различитим димензијама развоја:економском, еколошком и социјалном. Ипак, упркос широком коришћењу овог појма, неопходно јебоље разумевање појма одрживости како би се олакшала примена овог модела развоја. Узимајућиово у обзир, у раду се даје преглед различитих интерпретација и значења дискурса одрживости, снагласком на односу између концепта одрживог развоја и питања заштите животне средине.
едан од основних концепата економике природних
ресурса и животне средине јесте концепт одрживости,
односно одрживог развоја. Упркос различитим
интерпретацијама које се у литератури могу наћи, овом
концепту данас припада централно место у разматрању
другорочне перспективе опстанка и напретка човечанства.
 Одрживост, или одрживи
развој, јавља се не само као суштински предуслов, већ и
као крајњи циљ ефикасне организације бројних људских
активности на Земљи.
Појам одрживости се увелико користи у многим
научним дисциплинама, као и у разним привредним
гранама, укључујући рударство, металургију и хемијскуиндустрију. Тематски оквир заснован на принципима
одрживости се временом проширио тако да су се наметнула  питања: (1)
економије и рационалног коришћења ресурса, (2) социјалне
правде, те (3) проблеми животне средине глобалних
размера.  Одрживи развој је једна од најкомплекснијих
идеја’’ настала
крајем прошлог века и  побуђује велику пажњу различитих
наука – природних, техничких и друштвених .
Овај задатак треба да се одради до следећег понедељка.
Поздрав
Наставница

Биљке 6-1,2,3

Добар дан,

Данас смо из биологије радили лекцију ,,Биљке,, и то до поднаслова,, ЦВЕТ,,. Дакле научити до поднаслова  ,,Цвет,,, не и ,,Цвет,, То су поднаслови Корен, Стабло и Лист.
Преписати   одељак ,,Укратко и одговорити на питања која се односе само корена, стабла и листа. Шаљем и презентацију, али погледати само Корен, Стабло и Лист.
Молим да група која долази сутра све понови , питам за оцену.
Поздрав,
Наставница

За 6-1, 6-2, 6-3

Претходне и ове недеље  смо радили или ћемо радити  лекције ,,Удруживање ћелија у колоније,, и ,,Вишећелијски организми,,

Спремите се за одговарање и средите свеске ( ко није). Почињемо са уписивањем оцена у дневник.
Наставница

ČUVARI PRIRODE 6-1 6-2

Добар дан,

Молим да за следећи час  направите презентацију ,,Човек и средина,,
Може тема да буде како се човек односи према средини у којиј се налази, како се односимо према рекама у нашем граду, да ли загађујемо ваздух и како… То би могле бити неке од идеја.
Када почне са радом гугл учионица, све те презентације ћемо ставити на учионицу да сви погледају.
Наставница.

„Ukratko“ 6/1,2,3

Učenici koji nisu napisali lekciju : „Jednoćelijski organizmi“ treba da prepišu iz knjige odeljak: „Ukratko“ i da odgovore na pitanja. NE treba da prepisuju pitanja.

I, naravno, da nauče tu lekciju.
Po dogovoru posle svake naredne lekcije koju obrađuje o prepisati u sveske odeljak „Ukratko“ i odgovoriti u po 1 rečenici na pitanja.