Упутство за четврту недељу 5-1 и 5-2

Прочитајте „Капетан Џон Пиплфокс“ Душана Радовића, Читанка, стр.26 и
анализирајте помоћу питања (Трагом речи) на стр.31
 
Пажљиво прочитајте, препишите обележен текст и урадите задатке из
Граматике на странама:-16 и 17 – номинатив

                                         -18 и 19 – генитив

           -24 и 25 – вокатив

Пратите часове на РТС 2 и водите белешке када не идете у школу на часове.

 Предметни наставник

Драгана Јањић

Упутство за трећу недељу 5-1 и 5-2

– Обновите поделу именица по значењу и урадите вежбе у Радној свесци, стр.9 и 10.

 – Писање великог слова у вишечланим географским називима, Граматика, стр.96
   пажљиво прочитај, препиши обележена правила и уради задатке.
 
  – Промена именица (деклинација), Граматика, стр. 14 и 15.
    пажљиво прочитај, препиши обележена правила и уради задатке.
  – Прочитајте „Поход на Мјесец“, Бранко Ћопић из Читанке, стр. 166
    анализирај приповетку помоћу питања (Трагом речи) на стр. 171

 

 Пратите часове на РТС 2 и водите белешке када не идете у школу на наставу.

 

Предметни наставник

Драгана Јањић

Упутство за другу недељу 5-1 и 5-2

Прочитајте песму „Певам дању, певам ноћу“ Бранка Радичевића, Читанка, стр.122

и анализирајте песму помоћу питања (Трагом речи) испод песме.

Појам променљивости и непроменљивости речи – Пажљиво прочитајте и урадите задатке

из Граматике на стр. 8, 9 и 10.

 Пратите часове на РТС 2 и водите белешке када не идете у школу на часове.

 

Предметни наставник

Драгана Јањић