ПРВОБИТНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ -ПРВОБИТНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Више о првобитним музичким инструментима можете сазнати на интернету, гледајући видео записе музицирања афричких племена.
Укуцајте појмове:African Traditional Music и  Foli

УТИЦАЈ РИТУАЛНЕ МУЗИКЕ НА СТВАРАЛАШТВО ЕВРОПСКИХ КОМПОЗИТОРА-2

УТИЦАЈ РИТУАЛНЕ МУЗИКЕ НА СТВАРАЛАШТВО ЕВРОПСКИХ КОМПОЗИТОРА -2
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
-БЕЛА БАРТОК : “Allegro barbaro“ CD 2/12
-ИГОР СТРАВИНСКИ : “Посвећење пролећа“ CD 2/13
-РИХАРД ШТРАУС : “Салома“-“Игра седам велова“-одломак CD 2/14
-КЛОД ДЕБИСИ : “Духовне и световне игре“, “Световна игра “ за харфу и гудаче,одломак CD 2/15

УТИЦАЈ РИТУАЛНЕ МУЗИКЕ НА СТВАРАЛАШТВО ЕВРОПСКИХ КОМПОЗИТОРА

УТИЦАЈ РИТУАЛНЕ МУЗИКЕ НА СТВАРАЛАШТВО ЕВРОПСКИХ КОМПОЗИТОРА

Ритуална музика паганског доба била је инспирација многим композиторима каснијих епоха.
Слушајте први део,па ћемо коментарисати на часу
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ:
1.Жан Филип Рамо : “Дивљаци“ CD 2/7
2.Жан Филип Рамо:“Лов“ CD 2/8
3.Антоњин Дворжак: “Симфонија из Новог Света“-3 став CD 2/9
4.Арам Хачетуријан : “Игра сабљама“ CD 2/10

НАЈСТАРИЈА ФОЛКЛОРНА МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА У СРБИЈИ

Српски народни обичаји били су везани за стара претхришћанска многобожачка веровања.Примање хришћанства није потиснуло паганске обичаје.Стари обичаји су остали,али су прихваћена и нова празновања.То је разлог што су највећи хришћански празници прожети древним обичајама.
КОЛЕДАРСКЕ ПЕСМЕ се певају пред Божић.Поворка коледара-мушкараца-иду од куће до куће,са маскама на лицу и певају песме.Обредна игра симболично представља борбу светлости и таме,слави се Сунце и светлост- предуслов родне године.
ЛАЗАРИЧКЕ ПЕСМЕ се певају око Лазареве суботе-недељу дана пред Ускрс.Група девојака обилази село,певајући одговарајуће песме које су имале магијску улогу,да обезбеде здравље људи, богату и родну годину.
КРСТОНОШКЕ ПЕСМЕ се певају у периоду Спасовдана и Свете Тројице,када је усевима потребна влага.Мушкарци певају песме,носе крст,икону и барјак и обилазе поља и усеве да их заштите од града и суше.
КРАЉИЧКЕ ПЕСМЕ се певају око празника Духови (50.дан од Ускрса).Певају само девојке, међу којима једна представља краљицу и у руци држи дрвени мач.Оне иду од куће до куће и поздрављају домаћина са жељом да му година буде родна а деца здрава и напредна.
ДОДОЛСКЕ ПЕСМЕ су се певале у пролећно-летњим данима када дуго не би пала киша.Певале суих девојке-додоле, окићенезеленилом и цвећем. У свакој кући су их поливали водоми даривали их
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
CD2/2, 2/3, 2/4,2/5,2/6 УЗ УЏБЕНИК
91 стр песма “Ми идемо преко поља“- свирамо на металофонима

МУЗИЧКА У ПРАИСТОРИЈИ -МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Певање је у почетку било допуњено покретом,игром.Онда је човек открио да уз певање може да пљеска рукама,трупка ногама по земљи или удара по телу.Тако је тело постало друго средство,поред гласа,којим су људи истраживали могућност стварања различитих звукова. Убрзо су почели да користе и предмете које су налазили у својој околини: камење,шупље дебло,шупље кости,шкољке,лук и друго.Временом су одабирали предмете којима су могли да остваре лепши звук. Тако настају претече група инструмената: удараљке,дувачки и жичани инструменти.
удараљке- најпре дланом о длан, па коришћење предмета из природе, сасушени плодови-звечке,дрво,камен,
дувачки -звиждук најпре, после коришћење шупље кости,трска- од дужине цеви зависи висина тона (што је цев краћа тон је виши)
жичани – лук и стрела, вибрирање жице производи звук

МУЗИКА У ПРАИСТОРИЈИ

Потреба за музиком је заједничка свим људима. Музика прати све важне догађаје у људском животу.Музика може да пробуди  низ различитих осећања: радост,тугу, носталгију,узбуђење.
Једно од првих питања које се намеће је: Када и како је настала музика?
О постанку музике нема поузданих података, али се претпоставља да је стала колико и човек.Постоји више теорија о томе како је настала музика
1.музика као средство опонашања певања птица или рике дивљих животиња
у ритуалним играма пре поласка у лов или ратнички поход
2. музика као средство за љубавно дозивање
3.музика као спонтани израз емоција – извор радости,певање успаванки, тужбалица
4.музика као део преношења порука на даљину
5.део радних процеса
6.део магијских обреда
Најстарије мелодије су се састојале од 2-3 тона која су се више пута понављали у различитом темпу, често уз пратњу покрета,пљескањем рукама,трупкањем ногама или ударањем по телу.
Тело је постало  друго средство,поред гласа,којим су људи истраживали могућности стварања различитих звукова.
Људи првобитне друштвене заједнице веровали су да је сама природа божанство и да он ње зависи целокупан животни ток. Такво веровање назива се ПАНТЕИЗАМ.
О улози музике у животу праисторијског човека и како је она звучала сазнајемо на основу проучавања племенских заједница које су и данас на најнижем ступњу развоја. Баве се ловом и сакупљањем плодова.Таква племена су се сачувала у неким крајевима Африке, Јужне Америке, Океаније, Аустралије.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
CD2/1(CD уз уџбеник) – Музика афричких племена