ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ V РАЗРЕД

Час из грађанског васпитања за ученике V/2 ће бити одржан у уторак 6.10.2020. године, шести час,  у учионици 15.Потребно је да присуствују само ученици групе која је тог дана у школи.
Час је намењен међусобном упознавању као и упознавању са наставним планом и програмом.
Срдачан поздрав,
Ивана Петковић

Демократија и демократско грађанско друштво

Уџбеник -приручник за наставнике „Грађанско васпитање за V разред основне школе“

Прочитати на стр. 6-8.

„ Демократија  и демократско грађанско друштво“

„ Шта је образовање за демократију и грађанско друштво?“

 

У форми есеја одговорити на питање „Шта је демократија?“

-објаснити како схватате појам демократија, принципе демократије и навести примере из праксе, нпр. (не)поштовања принципа демократије, ко су слободни и узорни грађани, како схвтате те појмове ?

 

Радове доставити до 15.09. 2020. на мејл: petkovicivana1011@yahoo.com

Приручник преузмите ОВДЕ